Lene Rasmussen

Lene Rasmussen
Ph.d.-studerende
Cand.scient.soc
3916 5207
ler@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat i forskningsområdet "psykosocialt arbejdsmiljø", hvor jeg under min ansættelse har haft en bred emnemæssig berøringsflade, herunder inklusion og fastholdelse, organisatoriske interventioner og evaluering. I min ph.d. undersøger jeg implementeringen af sygefraværsinterventioner, herunder hvilke kontekstuelle faktorer, der påvirker implementeringen - og dermed også effekten - af interventionen. 

Projekter - Igangværende

2025
2023

Evaluering af indsatsmodel i sygefraværsinitiativet

oktober 2020 - december. 2023

For at sygefraværsindsatser skal lykkes, er det vigtigt med en vellykket implementering af indsatserne. I projektet evalueres implementeringen af sygefraværsindsatser på udvalgte offentlige arbejdspla...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2020

Future of work

januar 2019 - december. 2020

I Future-of-Work (FoW) projektet afdækkes trends og tendenser med betydning for det fremtidige arbejdsmiljø. Dette gøres ved at indsamle bud på udviklingen fra forskellige eksperter inden for arbejdsm...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00