Ulla Birgitte Vogel

Ulla Birgitte Vogel
Professor
cand.scient., ph.d.
3916 5227
ubv@nfa.dk

Faglige interesser

  • Nanosikkerhed
  • Inhalationstoksikologi
  • Kræft
  • Hjertekarsygdom
  • Reproduktionstoksikologi
  • Biomoniteringsstudier
  • Molekylær Epidemiologi
  • Genetisk Epidemiologi
Projekter - Igangværende
2021

HBM4EU – Human biomonitering skal sikre sikker håndtering af kemikalier i EU

januar 2017 - december. 2021

EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalie...

2021

GRACIOUS - Grouping, read-across, characterIsation and classification framework for regulatory risk assessment of manufactured nanomaterials and safer design of nano-enabled products

januar 2018 - juni. 2021

Udviklingen af en ramme for hvordan nanomaterialer kan grupperes på basis af viden om fysisk kemisk opbygning, toksikologisk viden etc.

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

SmartNanoTox

januar 2016 - april. 2020

Baggrund
I dag er det meget svært at vurdere, om det er farlig at blive udsat for et specifikt nanomateriale. Det kan kun afgøres ved hjælp af omfattende og dyre målemetoder og analyser. I dette p...

2019

NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

Formålet med projektet var at afklare, om brandslukning ved den nuværende brug af værnemidler fører til, at brandfolk bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer ved indånding og hudkontakt, og øger br...

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

Formålet med GLADIATOR er at gøre brugen af grafen mere attraktivt ved at forbedre kvaliteten og størrelsen af CVD grafenlag og mindske produktionsomkostningerne.

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2016

NanoMILE - Mekanismer for tekniske nanomaterialers interaktion med biologiske systemer og miljøet: En universel ramme for sikker nanoteknologi

januar 2013 - februar. 2016

Projektet skal opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med levende organismer og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

2013

Strategi til testning af menneskeskabte nanomaterialer - ITS NANO

januar 2012 - december. 2013

Målet med dette projekt er at udvikle rammerne for en mere sikker anvendelse af menneskeskabte nanomaterialer både i arbejdsmiljøet og privat.

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter - NanoSustain

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

Se alle
Publikationer
2020

Effect of combustion-derived particles on genotoxicity and telomere length:a study on human cells and exposed populations

Tidsskriftartikel

2020

Inhalation of welding fumes reduced sperm counts and high fat diet reduced testosterone levels; differential effects in Sprague Dawley and Brown Norway rats

Tidsskriftartikel

2020

Vitamin D related genes and cardiometabolic markers in healthy children: a Mendelian randomization study [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2020

Associations between common polymorphisms in CYP2R1 and GC, Vitamin D intake and risk of colorectal cancer in a prospective case-cohort study in Danes

Tidsskriftartikel

2020

Fast and robust proteome screening platform identifies neutrophil extracellular trap formation in the lung in response to cobalt ferrite nanoparticles [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Pulmonary effects of nanofibrillated celluloses in mice suggest that carboxylation lowers the inflammatory and acute phase responses

Tidsskriftartikel

2019

Genetic polymorphisms in genes of class switch recombination and multiple myeloma risk and survival: An IMMEnSE study

Tidsskriftartikel

2019

Pathomorphological pattern of the mouse lungs and liver after repeated intratracheal instillation with different carbonaceous nanomaterials

Konferenceabstrakt i tidsskrift

2019

Polymorphisms in the NFkB, TNF-alpha, IL-1beta, and IL-18 pathways are associated with response to anti-TNF therapy in Danish patients with inflammatory bowel disease

Tidsskriftartikel

2019

Intake of red and processed meat, use of non-steroid anti-inflammatory drugs, genetic variants and risk of colorectal cancer: A prospective study of the Danish “Diet, Cancer and Health” Cohort

Tidsskriftartikel

Se alle