Charlotte Diana N Rasmussen

Charlotte Diana N Rasmussen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5466
cnr@nfa.dk

Faglige interesser

Forskningstemaer: Interventionsforskning (udvikling, implementering og evaluering), forebyggelse og rehabilitering af muskelskeletbesvær, participatorisk ergonomi, udvikling af retningslinjer, sygefravær, brugerinddragelse, research-to-practice, implementering, udbredelse, sundhedsfremme, fysisk aktivitet.

Metoder: Kliniske forsøg (RCT’s), effectiveness studier, intervention mapping, prospektive studier, systematiske reviews, procesevaluering, mixed methods, concept mapping, RE-AIM framework, SMS til dataindsamling, Delphi, registerdata.

Projekter - Afsluttede

2020

Selfback

januar 2016 - december. 2020

2019

Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer

januar 2017 - december. 2019

Projektet sætter fokus på de fysiske krav til personalet i landets vuggestuer. Hvor sker der især belastninger, og hvad kan der gøres for at komme belastningerne til livs? Det er spørgsmålene, projekt...

2019

Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)

oktober 2016 - september. 2019

Formålet med projektet er at udvikle et redskab, der kan få danske arbejdspladser til at forbedre arbejdsmiljøet hurtigere og mere effektivt.

2018

Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (BAUD)

oktober 2015 - september. 2018

BAUD projektet skaber ny viden om unges arbejdsmiljø og hvordan det kan forbedres med strukturelle tiltag, hvorved det på sigt potentielt kan forebygge arbejdsulykker og tidlig nedslidning i denne høj...

Se alle

Publikationer

Se alle