Rúni Bláfoss

Rúni  Bláfoss
Ph.d.-studerende
Cand.scient. i idræt og sundhed
3916 3221
rub@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet "Muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysisk arbejdsbelastning".

Jeg interesserer mig for måling og detektering af arbejdsbelastning for at forebygge muskel- og skeletbesvær og derigennem forbedre arbejdsmiljøet. Dette indebærer også implementering af forskningsresultaterne til praktisk anvendelse for arbejdspladserne.

Projekter - Igangværende

2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

maj 2019 - april. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

Se alle

Projekter - Afsluttede

2021

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - juni. 2021

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

Se alle

Publikationer

Se alle