Rúni Bláfoss

Rúni  Bláfoss
Ph.d.-studerende
Cand.scient. i idræt og sundhed
3916 5329
rub@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet "Fysisk arbejdsbelastning og smerter i muskler og led".

Jeg interesserer mig for måling og detektering af arbejdsbelastning for at forebygge muskel- og skeletbesvær (MSB) og derigennem forbedre arbejdsmiljøet. Dette indebærer også implementering af forskningsresultaterne til praktisk anvendelse for arbejdspladserne. Dette kan være at komme med forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges for at mindske arbejdsbelastningen.

Projekter - Afsluttede

2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

maj 2019 - april. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

2021

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - juni. 2021

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00