Anne Abildtrup

Anne Abildtrup
Laborant
Bioanalytiker
3916 5260
aab@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Afsluttede
2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

Formålet med GLADIATOR er at gøre brugen af grafen mere attraktivt ved at forbedre kvaliteten og størrelsen af CVD grafenlag og mindske produktionsomkostningerne.

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på...

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

Se alle
Publikationer
2004

Monophthalates promote IL-6 and IL-8 production in the human epithelial cell line A549

Tidsskriftartikel

2004

Metodeevaluering og referenceinterval for kortisol i spyt

Konferenceabstrakt til konference

1998

Win-AMIQAS manual.

Rapport

1998

Laser ablation inductively coupled plasma-mass spectrometry in combination with gel electrophoresis: a new strategy for speciation of metal binding serum proteins.

Tidsskriftartikel

1996

Akut arsenforgiftning

Tidsskriftartikel

1995

Blodprøve erstatter besværlig nikkeltest

Tidsskriftartikel

1994

Studies of serum protein complexes with nickel using crossed immunoelectrophoresis

Tidsskriftartikel

1993

Application of crossed immunoelectrophoresis in the study of nickel-serumprotein complexes

Konferenceabstrakt til konference

1992

Arsenik i urin - Flow injection AAS

Tidsskriftartikel

1992

Effect of seafood consumption on urinary level of total hydride generating arsenic compounds. Instability of arsenobetaine and arsenocholine

Tidsskriftartikel

Se alle