Sara Wienke Christiansen

Sara Wienke Christiansen
Videnskabelig assistent

2933 0745
swc@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2025

Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

januar 2023 - december. 2025

Lærlinge og elever har en forøget risiko for arbejdsulykker. Kan en koordineret indsats fra erhvervsskoler og lærepladser bidrage til mere sikre elev- og lærepladser i fremtiden? Det vil projektet und...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

RADAR II Arbejdsmiljø og negative handlinger på digitale platforme

marts 2021 - juni. 2023

social medie-kampagne skal bidrage til at nedbringe negative handlinger på det digitale arbejdsmarked

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00