Nicklas Raun Jacobsen

Nicklas Raun Jacobsen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5279
nrj@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2023

NanoInformaTIX – Udvikling og implementering af en modelleringsplatform indeholdende nanoinformatik

januar 2019 - februar. 2023

Stort internationalt projekt omhandlende udviklingen af en webbaseret platform til risikostyring af specialfremstillede nanomaterialer.

2021

GRACIOUS - Grouping, read-across, characterIsation and classification framework for regulatory risk assessment of manufactured nanomaterials and safer design of nano-enabled products

januar 2018 - juni. 2021

Udviklingen af en ramme for hvordan nanomaterialer kan grupperes på basis af viden om fysisk kemisk opbygning, toksikologisk viden etc.

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

NANoREG2

september 2015 - august. 2018

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

Formålet med GLADIATOR er at gøre brugen af grafen mere attraktivt ved at forbedre kvaliteten og størrelsen af CVD grafenlag og mindske produktionsomkostningerne.

Se alle
Publikationer
2019

Pulmonary toxicity of two different multi-walled carbon nanotubes in rat: Comparison between intratracheal instillation and inhalation exposure

Tidsskriftartikel

2019

Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber forudsiger langvarig inflammation på mus

Tidsskriftartikel

2019

Nanomaterial grouping: Existing approaches and future recommendations

Tidsskriftartikel

2019

Acute phase response and inflammation following pulmonary exposure to low doses of zinc oxide nanoparticles in mice

Tidsskriftartikel

2019

Fra forskning i nanomaterialer til forebyggelse på arbejdspladser

Tidsskriftartikel

2019

Commentary: The chronic inhalation study in rats for assessing lung cancer risk may be better than its reputation

Kommentar/debat

2019

Effects of physicochemical properties of TiO nanomaterials for pulmonary inflammation, acute phase response and alveolar proteinosis in intratracheally exposed mice [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Pulmonary toxicity of Fe2O3, ZnFe2O4, NiFe2O4 and NiZnFe4O8 nanomaterials: Inflammation and DNA strand breaks [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Primary genotoxicity in the liver following pulmonary exposure to carbon black nanoparticles in mice

Tidsskriftartikel

2018

Toxicity of pristine and paint-embedded TiO nanomaterials

Tidsskriftartikel

Se alle