Per Axel Clausen

Per Axel Clausen
Seniorforsker
cand.scient., Ph.D., Adjungeret Professor Københavns Uiniversitet
3916 5273
pac@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som seniorforsker i nanosikkerhed under forskningsprogrammet 'Toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi'.

Jeg interesserer mig for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Jeg arbejder primært med karakterisering og modellering af både konventionelle og nanoteknologiske kemiske eksponeringer og emissioner fra forskellige kilder i arbejdsmiljøet, hovedsagelig ved anvendelse af massespektrometri som måleteknik.

Jeg arbejder både med luftvejseksponering og hudeksponering.

Projekter - Igangværende
2022

GOV4NANO

januar 2019 - december. 2022

2021

GRACIOUS - Grouping, read-across, characterIsation and classification framework for regulatory risk assessment of manufactured nanomaterials and safer design of nano-enabled products

januar 2018 - juni. 2021

Udviklingen af en ramme for hvordan nanomaterialer kan grupperes på basis af viden om fysisk kemisk opbygning, toksikologisk viden etc.

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2021

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - maj. 2021

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2021

Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering

april 2018 - marts. 2021

Hvordan kan vi hjælpe arbejdere i industrier hvor man anvender epoxy med at undgå hudeksponering?

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

Formålet med projektet var at afklare, om brandslukning ved den nuværende brug af værnemidler fører til, at brandfolk bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer ved indånding og hudkontakt, og øger br...

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

2014

DRESS - Dermal Exposure Assesment Strategies

januar 2012 - december. 2014

The use of chemicals in consumer products has been, and still is, of great societal importance. However, do they pose any health risks to consumers at skin contact?

2010

NANOPLAST: Nanoteknologiske materialer og produkter i plastindustrien

september 2007 - december. 2010

Projektet skal ses som et vigtigt bidrag til at opfylde strategiske mål om at understøtte den danske satsning i nanoteknologi med velunderbygget viden om eventuelle helbredsrisici ved denne teknologiu...

Se alle
Publikationer
2019

Exposure to air pollution inside electric and diesel-powered passenger trains

Tidsskriftartikel

2019

Airport emission particles: Exposure characterization and toxicity following intratracheal instillation in mice

Tidsskriftartikel

2019

Thermogravimetry and mass spectrometry of extractable organics from manufactured nanomaterials for identification of potential coating components

Tidsskriftartikel

2019

Formation of ozone-initiated VOCs and secondary organic aerosol following application of a carpet deodorizer [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Biocidal spray product exposure: Measured gas, particle, and surface concentrations compared with spray model simulations [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Karakterisering og toksicitet af lufthavnspartikler

Tidsskriftartikel

2019

Health effects of exposure to diesel exhaust inside Danish passenger trains

Tidsskriftartikel

2019

Influence of airborne particles’ chemical composition on SVOC uptake from PVC flooring—time-resolved analysis with aerosol mass spectrometry [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Dermal uptake and percutaneous penetration of organophosphate esters in a human skin ex vivo model

Tidsskriftartikel

2018

Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø

Tidsskriftartikel

Se alle