Jesper Kristiansen

Jesper Kristiansen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5259
jkr@nfa.dk

Faglige interesser

Nuværende forskningsinteresser inkluderer

  • Arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer
  • Risikofaktorer for arbejdsrelateret stress
  • Psykofysiologiske målinger af stress
  • Arbejdspladsbaserede forebyggelsesindsatser.

Projekter - Igangværende

2025
2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Helseskoven

januar 2014 - oktober. 2016

NFA's del af dette projekt gik ud på at måle de fysiologiske reaktioner hos personer, som opholdt sig i "Helseskoven", og sammenligne dem med reaktionerne, når de samme personer opholdt sig i et trafi...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

MIDT om NATTEN

januar 2012 - december. 2015

Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge helbredskonsekvenser af at arbejde henholdsvis 2, 4 eller 7 nætter i træk. Projektet gennemføres i politiet.

2015

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø

oktober 2011 - februar. 2015

I projektet blev gennemført en akustisk intervention på to skoler. Formålet var at undersøge om bedre akustik (lavere efterklangtid) i klasselokalet førte til bedre trivsel blandt lærerne. I et supple...

2014

Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen

januar 2009 - april. 2014

I projektet blev undersøgt sammenhængen mellem udsættelse for støj på arbejdet og helbredseffekter, som forhøjet blodtryk, fysiologiske stress-reaktioner, sygefravær, mv.

2012

Ikke høreskadende støj og mental træthed

august 2008 - januar. 2012

I projektet undersøgtes sammenhængen mellem akustiske forhold (efterklangtid) og folkeskolelæreres trivsel.

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Evaluering af indsatsmodel i sygefraværsinitiativet

oktober 2020 - december. 2023

For at sygefraværsindsatser skal lykkes, er det vigtigt med en vellykket implementering af indsatserne. I projektet evalueres implementeringen af sygefraværsindsatser på udvalgte offentlige arbejdspla...

2023

Evaluering af initiativ med supplerende dialog og vejledning

oktober 2020 - oktober. 2023

Projektet er en evaluering af et forsøg gennemført af arbejdstilsynet om øget dialog og vejledning i forbindelse med at der afgives påbud til arbejdspladser.

2023

Tryghed i arbejdslivet

august 2022 - marts. 2023

2023

God Tone - Fra krænkende handlinger til godt kollegaskab

november 2020 - januar. 2023

Drillerier, mobning og seksuel chikane er virkeligheden for op til 20 procent af arbejdstagerne i Danmark. Dette projekt skal skabe viden om mekanismerne bag de krænkende handlinger og hvad arbejdspla...

2021

Stress og tidsanvendelse

december 2020 - december. 2021

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Future of work

januar 2019 - december. 2020

I Future-of-Work (FoW) projektet afdækkes trends og tendenser med betydning for det fremtidige arbejdsmiljø. Dette gøres ved at indsamle bud på udviklingen fra forskellige eksperter inden for arbejdsm...

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2017

Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer

januar 2015 - december. 2017

I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker.

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00