Jesper Kristiansen

Jesper Kristiansen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5259
jkr@nfa.dk

Faglige interesser

Nuværende forskningsinteresser inkluderer

  • Arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer
  • Risikofaktorer for arbejdsrelateret stress
  • Psykofysiologiske målinger af stress
  • Arbejdspladsbaserede forebyggelsesindsatser.
Projekter - Igangværende
2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2017

Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer

januar 2015 - december. 2017

I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker.

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Helseskoven

januar 2014 - oktober. 2016

NFA's del af dette projekt gik ud på at måle de fysiologiske reaktioner hos personer, som opholdt sig i "Helseskoven", og sammenligne dem med reaktionerne, når de samme personer opholdt sig i et trafi...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

MIDT om NATTEN

januar 2012 - december. 2015

Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge helbredskonsekvenser af at arbejde henholdsvis 2, 4 eller 7 nætter i træk. Projektet gennemføres i politiet.

2015

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø

oktober 2011 - februar. 2015

I projektet blev gennemført en akustisk intervention på to skoler. Formålet var at undersøge om bedre akustik (lavere efterklangtid) i klasselokalet førte til bedre trivsel blandt lærerne. I et supple...

2014

Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen

januar 2009 - april. 2014

I projektet blev undersøgt sammenhængen mellem udsættelse for støj på arbejdet og helbredseffekter, som forhøjet blodtryk, fysiologiske stress-reaktioner, sygefravær, mv.

2012

Ikke høreskadende støj og mental træthed

august 2008 - januar. 2012

I projektet undersøgtes sammenhængen mellem akustiske forhold (efterklangtid) og folkeskolelæreres trivsel.

Se alle
Publikationer
2020

The effects of the number of consecutive night shifts on sleep duration and quality [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Comparison of exhaustion symptoms in patients with stress-related and other psychiatric and somatic diagnoses

Tidsskriftartikel

2018

Content and quality of workplace guidelines developed to prevent mental health problems: Results from a systematic review

Tidsskriftartikel

2018

Opinion and special articles: Stress when performing the first lumbar puncture may compromise patient safety

Tidsskriftartikel

2018

Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler

Rapport

2018

Sammendrag fra rapporten: Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler

Andet bidrag

2018

The association between multisite musculoskeletal pain and cardiac autonomic modulation during work, leisure and sleep - a cross-sectional study

Tidsskriftartikel

2018

Unges arbejdsmiljø og helbred

Rapport

2018

Hvordan tager arbejdspladsen bedst hånd om medarbejdere med psykiske helbredsproblemer?

Konferenceabstrakt til konference

Se alle