Johan Simonsen Abildgaard

Johan Simonsen Abildgaard
Seniorforsker
cand.psych., ph.d.
3916 5362
jss@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2022

Apps som Virkemiddel i Arbejdspladsernes Trivsels- og Arbejdsmiljøarbejde

januar 2020 - december. 2022

2021

Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø

januar 2019 - december. 2021

Mange mindre og mellemstore virksomheder oplever problemer med at gennemføre systematiske indsatser for at vedligeholde og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Formålet med dette proj...

2020

Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø

september 2017 - juni. 2020

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på mange arbejdspladser, men meget tyder på, atledere oplever vanskeligheder med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er således behov at udvi...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt

januar 2017 - december. 2019

I dette projekt undersøges om en ’forandringskompetenceindsats’, som er målrettet førstelinjeledere og andre nøglepersoner i virksomheden, kan nedbringe de negative psykosociale konsekvenser af en LEA...

2018

NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse

april 2015 - december. 2018

Projektets skal vise, hvordan medarbejderne arbejdsmiljøindsatser kan udvikles, planlægges og udføres på en måde, så en velfungerende proces tilskyndes, og eventuelle negative konsekvenser for arbejds...

2018

Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

maj 2016 - april. 2018

Hvilke ressourcer og indsatser på regionale arbejdspladser kan være med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og reducere sygefravær.

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstr...

Se alle
Publikationer
2019

Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy

Tidsskriftartikel

2019

‘Same, but different’: A mixed-methods realist evaluation of a cluster-randomized controlled participatory organizational intervention [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Forms of participation: The development and application of a conceptual model of participation in work environment interventions [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Tricks of the trade. Practical advice from the PIPPI project for evaluating organizational interventions

Bidrag til bog/antologi

2018

The interplay of sensemaking and material artefacts during interventions: A case study

Tidsskriftartikel

2018

Sæt fokus på samarbejdet. Sådan arbejder I med den sociale kapital på arbejdspladsen

Andet bidrag

2018

Udvidet Risikobaseret Tilsyn (URT) - sammenligning med Risikobaseret Tilsyn (RT). Effekt- og procesevaluering

Rapport

2018

Forandringskompetenceindsatsen - Kan man spille sig til bedre arbejdsmiljø under forandringer?

Konferenceabstrakt til konference

2018

Hvordan følger man effektivt op på en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø?

Konferenceabstrakt til konference

Se alle