Mari-Ann Flyvholm

Mari-Ann Flyvholm
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5280
maf@nfa.dk

Faglige interesser

Fra 2015 har jeg været koordinator for den epidemiologiske del af NFA's fraværsforskning, hvor vi arbejder med sygefravær og arbejdsmiljøpåvirkninger. Gruppen står for udarbejdelse af NFA's fraværsrapporter om sygefravær og arbejdsmiljø med statistiske opgørelser vedr. omfang af fravær opdelt på fx alder, køn, brancher, job, sektorer og grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Derudover er jeg involveret i aktiviteter omkring seniorers arbejdsmiljø og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg har erfaring med interventioner til forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser og andre arbejdsmiljøpåvirkninger. Jeg var initiativtager og koordinator for udvikling af ’Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)’, som er tilgængelig på en række forskellige sprog på NFA's hjemmeside.

 

 

Projekter - Igangværende
2020

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2020

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2015

Forebyggelsespakker

oktober 2010 - december. 2015

Evaluering af implementering af forebyggelsespakker

2015

Arbejdsbetingede hudlidelser

januar 2008 - december. 2015

Arbejdsbetingede hudlidelser er et problem i mange brancher, og det er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Her kan du læse om, hvad arbejdsbetingede hudlidelser er og hvilke ri...

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

januar 2010 - december. 2010

Formålet med forprojektet var at skabe overblik over den eksisterende viden og praksis i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Norden samt arbejdsmigranters arbejdsmiljø og tilknytning...

2010

Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen

april 2007 - december. 2010

Se alle
Publikationer
2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner. En systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen i Europa og Canada

Rapport

2019

Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Fraværsrapport 2017. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands: Prospective cohort study

Tidsskriftartikel

2018

Self-reported or register-based? A comparison of sickness absence data among 8110 public and private employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2018

A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada

Tidsskriftartikel

2018

Seniors arbejdsmiljø og helbred. Analyse til seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv

Rapport

2017

Contact allergy to preservatives in patients with occupational contact dermatitis and exposure analysis of preservatives in registered chemical products for occupational use

Tidsskriftartikel

2017

Associations between the workplace-effort in psychosocial risk management and the employee-rating of the psychosocial work environment - a multilevel study of 7565 employees in 1013 workplaces

Tidsskriftartikel

Se alle