Mari-Ann Flyvholm

Mari-Ann Flyvholm
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5280
maf@nfa.dk

Faglige interesser

Fra 2015 har jeg været koordinator for den epidemiologiske del af NFA's fraværsforskning, hvor vi arbejder med sygefravær og arbejdsmiljøpåvirkninger. Gruppen står for udarbejdelse af NFA's fraværsrapporter om sygefravær og arbejdsmiljø med statistiske opgørelser vedr. omfang af fravær opdelt på fx alder, køn, brancher, job, sektorer og grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Derudover er jeg involveret i aktiviteter omkring seniorers arbejdsmiljø og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg har erfaring med interventioner til forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser og andre arbejdsmiljøpåvirkninger. Jeg var initiativtager og koordinator for udvikling af ’Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)’, som er tilgængelig på en række forskellige sprog på NFA's hjemmeside.

 

 

Projekter - Afsluttede

2022

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2022

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

2022

Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer

januar 2020 - september. 2022

I dette studie undersøger vi blandt andet om der findes statistisk signifikante sammenhænge mellem tidsbegrænset ansættelse og nye tilfælde af forbrug af psykofarmaka samt nye tilfælde af psykiatrisk ...

2015

Forebyggelsespakker

oktober 2010 - december. 2015

Evaluering af implementering af forebyggelsespakker

2015

Arbejdsbetingede hudlidelser

januar 2008 - december. 2015

Arbejdsbetingede hudlidelser er et problem i mange brancher, og det er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Her kan du læse om, hvad arbejdsbetingede hudlidelser er og hvilke ri...

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

januar 2010 - december. 2010

Formålet med forprojektet var at skabe overblik over den eksisterende viden og praksis i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Norden samt arbejdsmigranters arbejdsmiljø og tilknytning...

Se alle

Publikationer

2020

Formaldehyde and Formaldehyde-Releasers

Bidrag til bog/antologi

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00