Trine Berthing

Trine Berthing
Mikroskopispecialist i nanoteknologi
MSc., ph.d.
3916 5295
trb@nfa.dk

Faglige interesser

Darkfield og hyperspektral mikroskopi (Cytoviva) af nanopartikel-fordeling i bl.a. lunge- og levervæv.

Projekter - Afsluttede

2023

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2023

Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr....

2023
2021

Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2021

Test af nanostaves toksicitet

maj 2019 - februar. 2021

I dette forskningsprojekt tester forskerne mulige helbredsmæssige effekter ved at blive udsat for gallium fosfid nanostave i forbindelse med udvikling og produktion af nanostave til solceller.

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

Formålet med GLADIATOR er at gøre brugen af grafen mere attraktivt ved at forbedre kvaliteten og størrelsen af CVD grafenlag og mindske produktionsomkostningerne.

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00