Iben Louise Karlsen

Iben Louise Karlsen
Forsker
cand.scient.Anth.
3916 5478
ika@nfa.dk

Faglige interesser

Overordnet forskningsområde

Psykosocialt arbejdsmiljø og arbejdsulykker

 

Emneord: Forebyggelse af arbejdsulykker, forebyggelse af volds og trusler på arbejdspladsen, seniorer på arbejdsmarkedet, sammenspil mellem organisatoriske lag, kroppen og risko

Med en baggrund i antropologi arbejder jeg særligt med kvalitative metoder, men også spørgerskemaudvikling/testning og interventionsforskning

Projekter - Igangværende

Se alle

Projekter - Afsluttede

2020

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

januar 2017 - juni. 2020

Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangs...

2020

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - juni. 2020

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2017

Udvikling af bæredygtig sikkerhedskultur

april 2013 - september. 2017

Se alle

Publikationer

2014

Moving bodies

Konferenceabstrakt til konference

Se alle