Helle Soll-Johanning

Helle Soll-Johanning
Akademisk medarbejder
cand.scient., ph.d.
3916 5281
hsj@nfa.dk

Faglige interesser

Opsætning og udsendelse af spørgeskemaer samt efterbehandling af disse. Koordinering af respondentpopulation.

Projekter - Afsluttede
2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

2017

Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer

januar 2015 - december. 2017

I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker.

2017

Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)

januar 2012 - december. 2017

I dette projekt undersøgte vi, hvordan de fysiske og psykosociale arbejdskrav, der er forbundet med plejearbejde, uafhængigt af hinanden har betydning for udviklingen af lænderyg- og nakkeskuldersmert...

2016

ForUdSæt-indsatsen

januar 2013 - december. 2016

ForUdSæt-indsatsen er målrettet plejecentre og hjemmeplejen og skal sikrer et fælles vidensfundament i hele organisationen om forebyggelse og kommunikation og skabe rammerne for konstruktiv dialog om ...

2016

Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO)

maj 2011 - december. 2016

Studiets hovedformål var at forstå mekanismerne imellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen.

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstr...

2013

Processtøttede arbejdsmiljøindsatser

august 2010 - december. 2013

Projektets formål var at undersøge om systematiske processtøttede indsatser med fokus på bedre udførelse af kerneopgaven kan forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, nedsætte antallet af sygedage og øg...

Se alle
Publikationer
2018

Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study

Tidsskriftartikel

2018

Night-time work and all-cause mortality in the general working population of Denmark

Tidsskriftartikel

2017

General mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish study protocol

Udgivelser på nettet - Net-publikation

2009

Familial colorectal cancer, can it be identified by microsatellite instability and chromosomal instability? - A case-control study

Tidsskriftartikel

2004

Occupational exposure to air pollution and cancer risk among Danish urban mail carriers

Tidsskriftartikel

2004

Referral bias in hospital register studies of geographical and industrial differences in health

Tidsskriftartikel

2004

Kritisk vurdering af oversigtsartikler om psykosociale effekter af at være i arbejde

Konferenceabstrakt til konference

2003

A validation of information on occupation - data from a nested case-control study

Tidsskriftartikel

2003

Luftforureningens betydning for kræft og andre luftvejssygdomme i to erhvervsgrupper, der på grund af deres arbejde er udsat for luftforurening.

Ph.d.-afhandling

2003

Lung and bladder cancer among Danish urban bus drivers and tramway employees: a nested case-control study

Tidsskriftartikel

Se alle