Reiner Rugulies

Reiner Rugulies
Professor
Phd, cand.psyk, MPH
3916 5218
rer@nfa.dk

Faglige interesser

  • Epidemiologi: Hvilke sociale og psykologiske determinanter er der for helbred og sygdom, specielt med henblik på psykiske lidelser, nedsat psykisk funktion, hjertekarsygdomme, og bevægeapparatsbesvær? 
  • Arbejde og helbred: Hvordan påvirker arbejdspladsen helbred, trivsel, arbejdsevne, sygefravær, og tilbagevenden til arbejde, og hvad gør vi ved det? 
  • Social-Psyko-Fysiologi: Hvordan hænger det sociale miljø, psykologiske processer og fysiologiske forandringer sammen? Gennem hvilke psykologiske og fysiologiske processer påvirker sociale strukturer helbred og sydom

Projekter - Igangværende

2024

Evaluering af forløb med konsulenter fra besøgsteamet under BFA Velfærd og Offentlig administration

maj 2022 - december. 2024

Virker støtten fra besøgsteamet efter hensigten? Det ønsker BFA Velfærd og Offentlig administration (BFAV) at undersøge. De har derfor bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at ...

2024

Følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler: evaluering af en omfattende organisatorisk indsats (FølHosp)

august 2021 - juli. 2024

I dette projekt evaluerer vi en omfattende organisatorisk indsats til forbedret forebyggelse og håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)

april 2010 - december. 2020

Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt, hvor forskerne sammenkobler talrige internationale arbejdsmiljøstudier for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for ...

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at få fysiske sygdomme, som fx hjertekarsygdom eller mentale lidelser, som fx depression. Det gør de ved...

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

2019

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere

marts 2015 - august. 2019

I dette projekt undersøger vi betydningen af varigheden af at arbejde i et psykosocialt arbejdsmiljø, der måske kan være forbundet med risiko for helbredet og for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. ...

2018

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø jobeksponeringsmatrice (DK JEM)

januar 2015 - december. 2018

Formålet var at udvikle en jobeksponeringsmatrice for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø og Helbred (AH) 2012 og teste matricen med hensyn til muskelskeletbesvær i AH2014

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Styrkelse af den mentale sundhed på små og mellemstore arbejdspladser i Europa - MENTUPP

januar 2020 - december. 2023

Det primære mål med projektet er at forbedre mental sundhed i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for byggeri, sundhedsområdet samt IT- og kommunikationsbranchen i Europa og Australien. Det...

2023
2023

Apps som Virkemiddel i Arbejdspladsernes Trivsels- og Arbejdsmiljøarbejde

januar 2020 - juni. 2023

AVATAR-projektets formål er at skabe og formidle viden om fordele og ulemper ved brugen af apps i arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde, samt at levere anbefalinger til god praksis på omr...

2023

IWS-Nordic: A Nordic questionnaire assessing sexual harassment at work

december 2021 - maj. 2023

I dette projekt udvikler vi en Nordisk version af et dansk spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Målet er at udvikle et spørgeskema, der kan måle uønsket seksuel opmærksomhed og chik...

2023

Tryghed i arbejdslivet

august 2022 - marts. 2023

2022

Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

august 2021 - december. 2022

I dette projekt foretager vi en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke.

2022

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - juni. 2022

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2021

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke (PSA-DISPO)

oktober 2016 - december. 2021

I projektet undersøgte vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke

2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2021

Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær

april 2018 - marts. 2021

DOSES IGLO skaber ny viden om hvilke faktorer på arbejdspladsen, der bør fokuseres på for effektivt og langtidsholdbart at forhindre fysisk overbelastning og forebygge muskelskeletbesvær.

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00