Helena Breth Nielsen

Helena Breth Nielsen
Forsker
cand.scient. san.publ.
3916 5286
hbn@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er en del af forskningsområdet i psykosocialt arbejdsmiljø. Mine forskningsinteresser vedrører epidemiologiske undersøgelser af arbejdstid i relation til helbredsudfald og sikkerhed. Jeg interesserer mig særligt for at lave registerbaserede studier og har blandt andet arbejdet med Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD).

Projekter - Igangværende

2025

Gravid på arbejde - har kvinders job og branche betydning for graviditet og fosterudvikling?

december 2022 - december. 2025

Kemi, tunge løft, stående og gående arbejde, stress og natarbejde er en del af arbejdsdagen for mange gravide kvinder. Men indebærer dette en risiko for de mange børn, der hvert år fødes af arbejdende...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2022

Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

august 2018 - maj. 2022

Antallet af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har en fast fuldtidsansættelse, forventes at stige i fremtiden. I dette projekt sættes fokus på arbejdere med løse ansættelser, deres arbejdsmi...

2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evi...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00