Pil Uthaug Rasmussen

Pil Uthaug Rasmussen
PostDoc

3916 5357
pur@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2024

Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome

december 2019 - december. 2024

Studie undersøger hvordan eksponeringer i arbejdsmiljøet påvirker immunsystemet og risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Eksponering for resistente svampe i arbejdsmiljøet

juli 2021 - juli. 2023

Undersøgelse af eksponering for fungicidresistente svampe i arbejdsmiljøet – på tværs af arbejdsmiljøer og tid.

2022

Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

september 2019 - januar. 2022

2021

Mikroorganismer og arbejdstøj

maj 2020 - december. 2021

2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

Se alle

Publikationer

2022

Microbial exposure in Danish biowaste recycling plants

Konferenceabstrakt til konference

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00