Pil Uthaug Rasmussen

Pil Uthaug Rasmussen
PostDoc

3916 5357
pur@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2024

Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome

december 2019 - december. 2024

Studie undersøger hvordan eksponeringer i arbejdsmiljøet påvirker immunsystemet og risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme

2023

Eksponering for resistente svampe i arbejdsmiljøet

juli 2021 - juli. 2023

Undersøgelse af eksponering for fungicidresistente svampe i arbejdsmiljøet – på tværs af arbejdsmiljøer og tid.

Se alle

Projekter - Afsluttede

2022

Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

september 2019 - januar. 2022

2021

Mikroorganismer og arbejdstøj

maj 2020 - december. 2021

2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

Se alle

Publikationer

Se alle