Pil Uthaug Rasmussen

Pil Uthaug Rasmussen
PostDoc

3916 5357
pur@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2022

Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

september 2019 - januar. 2022

2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

Se alle
Publikationer
2020

Global gene flow releases invasive plants from environmental constraints on genetic diversity [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

Se alle