Elizabeth Bengtsen

Elizabeth Bengtsen
Bibliotekar
Librarian
3916 5245
elb@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Afsluttede
2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Review af Ulykkesforebyggelsen

januar 2014 - december. 2016

2013

Longitudinelt risikovurderingsværktøj for sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til arbejde og førtidig tilbagetrækning

oktober 2009 - september. 2013

Formålet var at udvikle et værktøj for risikovurdering af langvarigt sygefravær, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og tilbagevenden til arbejde. Risikovurderingen vil bygge p...

Se alle
Publikationer
2019

Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol

Tidsskriftartikel

2019

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø: Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Bog

2018

Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace

Tidsskriftartikel

2017

Identifying knowledge gaps between practice and research for implementation components of sustainable interventions to improve the working environment – A rapid review

Tidsskriftartikel

2017

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader

Rapport

2017

Systematic literature review on the effects of occupational safety and Health (OSH) interventions at the workplace

Rapport

2015

Safety interventions for the prevention of accidents at work. Protocol

Tidsskriftartikel

2015

Hvordan øger vi tilgængeligheden af relevant dokumentation til brug for arbejdsmiljøarbejdet?

Konferenceabstrakt til konference

2014

Forskning som virkemiddel i arbejdsmiljøreguleringen

Konferenceabstrakt til konference

2013

Review af ulykkesforebyggelsen - review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker

Rapport

Se alle