Thomas Clausen

Thomas Clausen
Seniorforsker
cand.scient.pol., ph.d
3916 5368
tcl@nfa.dk

Faglige interesser

Mine primære interesser ligger inden for området psykosocialt arbejdsmiljø. Jeg er særligt interesseret i at undersøge betydningen af positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, som fx arbejdstageres involvering i arbejdspladsen og deres oplevelse af mening i arbejdet. Min forskning er baseret på en forventning om, at positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø har betydning for medarbejdernes helbred, trivsel og arbejdsglæde. Som følge heraf er min hypotese, at medarbejdernes større velbefindende vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En anden af mine overordnede forskningsinteresser drejer sig om videreudvikling af de metoder, vi anvender til at begrebsliggøre og ’måle’ det psykosociale arbejdsmiljø. I den forbindelse er jeg særligt optaget af at arbejde med videreudvikling NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø.

Endelig er jeg engageret i nogle projekter om social kapital – både i forhold til måling af social kapital og i forhold til undersøgelse af metoder til at vedligeholde og udvikle social kapital på arbejdspladsen.

Projekter - Igangværende

2024

De Smukke Unge Mennesker

januar 2022 - december. 2024

I projektet De Smukke Unge Mennesker vil vi ta’ udgangspunkt i både forskning og praksis og udvikle brancherettede værktøjer og tilgange der kan forbedre unges arbejdsmiljø, sikkerhed og helbred.

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

Projektet havde til formål at undersøge igennem hvilke mekanismer arbejdsrelaterede negative sociale relationer (NSR) udvikler sig prospektivt og fører til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tidl...

2017

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

januar 2016 - december. 2017

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats...

2015

Social kapital

juli 2012 - december. 2015

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

RADAR II Arbejdsmiljø og negative handlinger på digitale platforme

marts 2021 - juni. 2023

social medie-kampagne skal bidrage til at nedbringe negative handlinger på det digitale arbejdsmarked

2023

IWS-Nordic: A Nordic questionnaire assessing sexual harassment at work

december 2021 - maj. 2023

I dette projekt udvikler vi en Nordisk version af et dansk spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Målet er at udvikle et spørgeskema, der kan måle uønsket seksuel opmærksomhed og chik...

2022

Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

august 2021 - december. 2022

I dette projekt foretager vi en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke.

2022

Positiv effekt for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

oktober 2019 - september. 2022

projektets fokus er at generere anvendelig viden om hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

2022

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - juni. 2022

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2022

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - juni. 2022

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2021

Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø

januar 2019 - december. 2021

Mange mindre og mellemstore virksomheder oplever problemer med at gennemføre systematiske indsatser for at vedligeholde og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Formålet med dette proj...

2020

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - juni. 2020

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

2020

Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø

september 2017 - juni. 2020

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på mange arbejdspladser, men meget tyder på, atledere oplever vanskeligheder med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er således behov at udvi...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00