Margit Wagtberg Frederiksen

Margit Wagtberg Frederiksen
Laborant

3916 5298
mwf@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2020

Dette projekt skal bidrage til forebygge spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet.

2019

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

september 2016 - december. 2019

Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette proje...

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

Formålet med GLADIATOR er at gøre brugen af grafen mere attraktivt ved at forbedre kvaliteten og størrelsen af CVD grafenlag og mindske produktionsomkostningerne.

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på...

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

Se alle
Publikationer
2020

Towards a risk evaluation of workers' exposure to handborne and airborne microbial species as exemplified with waste collection workers

Tidsskriftartikel

2019

Measurement of dust-borne MRSA in pig farms using different approaches

Tidsskriftartikel

2019

Expanded cardboard waste sorting and occupational exposure to microbial species

Tidsskriftartikel

2019

Measures to reduce the exposure of waste collection workers to handborne and airborne microorganisms and inflammogenic dust [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Luftbårne Staphyloccus-arter i indeklimaet

Tidsskriftartikel

2017

Fast typing of Serratia marcescens using MALDI-TOF MS

Konferenceabstrakt til konference

2017

Concentrations of Staphylococcus species in indoor air as associated with other bacteria, season, relative humidity, air change rate, and S. aureus-positive occupants

Tidsskriftartikel

2016

Staphylococcus species in sedimented and airborne dust in Danish homes

Konferenceabstrakt til konference

2014

Attempts to reduce exposure to fungi, beta-glucan, bacteria, endotoxin and dust in vegetable greenhouses and a packaging unit

Tidsskriftartikel

2013

Fungi, b-glucan, and bacteria in nasal lavage of greenhouse workers and their relation to occupational exposure

Tidsskriftartikel

Se alle