Sofie Østergaard Jaspers

Sofie Østergaard Jaspers
Forsker
cand.psych.
3916 5371
soj@nfa.dk

Faglige interesser

Min hovedforskningsinteresse er at udvikle, gennemføre og evaluere effektive arbejdspladsinterventioner der kan forbedrer det psykosociale arbejdsmiljø, med en særinteresse i at forebygge vold og trusler på arbejdet.

Jeg er interesseret i kvalitative metoder, praksisrettet forksning og spørgsmålet om, hvordan man kan konkludere at en arbejdspladsintervention virker? 

 

Projekter - Igangværende

2024

Følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler: evaluering af en omfattende organisatorisk indsats (FølHosp)

august 2021 - juli. 2024

I dette projekt evaluerer vi en omfattende organisatorisk indsats til forbedret forebyggelse og håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler

Se alle

Projekter - Afsluttede

2022

Evaluering af Arbejdstilsynets Brancherettede Indsats

januar 2021 - juni. 2022

En kvalitativ analyse af, hvordan den Brancherettede Indsats påvirker det tværgående psykosociale arbejdsmiljøarbejde i Kriminalforsorgen og på skoleområdet

2020

Integreret Voldsforebyggelse, PHD

juni 2017 - december. 2020

Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersø...

2020

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

januar 2017 - juni. 2020

Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangs...

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00