Sofie Østergaard Jaspers

Sofie Østergaard Jaspers
Ph.d.-studerende
cand.psych.
3916 5371
soj@nfa.dk

Faglige interesser

Min hovedforskningsinteresse er at udvikle, gennemføre og evaluere effektive arbejdspladsinterventioner der kan forbedrer det psykosociale arbejdsmiljø, med en særinteresse i at forebygge vold og trusler på arbejdet.

Jeg er interesseret i kvalitative metoder, praksisrettet forksning og spørgsmålet om, hvordan man kan konkludere at en arbejdspladsintervention virker? 

 

Projekter - Igangværende
2020

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

januar 2017 - juni. 2020

Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangs...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

Integreret Voldsforebyggelse, PHD

juni 2017 - marts. 2020

Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersø...

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

Se alle
Publikationer
2019

Design of a tailored and integrated violence prevention program in psychiatric wards and prisons

Tidsskriftartikel

2017

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner - Hvad virker? En systematisk gennemgang af forskning i interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø samt en oversigt over viden om implementering af arbejdspladsinterventioner

Rapport

Se alle