Marie Frederiksen

Marie Frederiksen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5271
mef@nfa.dk

Faglige interesser

 

Jeg arbejder på området for ”Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi”.

 

Jeg interesserer mig for eksponering for kemiske stoffer, herunder eksponeringsveje. Særligt semi-flygtige kemikalier (SVOCer) har min interesse.

 

Rygraden i alt mit arbejde er de kemiske analyser på bl.a. GC og LC-MS(-MS) m.m. i mange forskellige medier bl.a. luft, støv, blod og urin.

 

Projekter - Igangværende

2022

Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2022

2021

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - maj. 2021

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2021
2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

Se alle

Projekter - Afsluttede

2019

Human eksponering for PCB i bygninger

september 2016 - december. 2019

I projektet undersøges udsættelsen for PCB i boliger via indånding, hudkontakt og støv i 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand.

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

Se alle

Publikationer

Se alle