Marie Frederiksen

Marie Frederiksen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5271
mef@nfa.dk

Faglige interesser

 

Jeg arbejder på området for ”Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi”.

 

Jeg interesserer mig for eksponering for kemiske stoffer, herunder eksponeringsveje. Særligt semi-flygtige kemikalier (SVOCer) har min interesse.

 

Rygraden i alt mit arbejde er de kemiske analyser på bl.a. GC og LC-MS(-MS) m.m. i mange forskellige medier bl.a. luft, støv, blod og urin.

 

Projekter - Igangværende
2021

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - maj. 2021

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Human eksponering for PCB i bygninger

september 2016 - december. 2019

I projektet undersøges udsættelsen for PCB i boliger via indånding, hudkontakt og støv i 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand.

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

Se alle
Publikationer
2020

PCB in serum and hand wipes from exposed residents living in contaminated high-rise apartment buildings and a reference group

Tidsskriftartikel

2020

PCB in air, dust and surface wipes in 73 Danish homes [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Health effects of exposure to diesel exhaust in diesel-powered trains

Tidsskriftartikel

2019

Biocidal spray product exposure: Measured gas, particle, and surface concentrations compared with spray model simulations

Tidsskriftartikel

2019

Health effects of exposure to diesel exhaust inside Danish passenger trains

Tidsskriftartikel

2018

Dermal uptake and percutaneous penetration of organophosphate esters in a human skin ex vivo model

Tidsskriftartikel

2018

Kunstig alveole kan forudsige giftighed af imprægneringsprodukter

Tidsskriftartikel

2018

Biocide spray product exposure: measured gas, particle and surface concentrations compared with spray model predictions

Konferenceabstrakt til konference

2018

Biocide spray product exposure: measured gas, particle and surface concentrations compared with spray model predictions

Poster

2018

PCB in blood, air, dust, wristbands, hand and surface wipes after PCB exposure in dwellings

Konferenceabstrakt til konference

Se alle