Emil Haals Sundstrup

Emil Haals Sundstrup
Seniorforsker
Cand.scient., ph.d.
3916 5252
esu@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København. For mig er det vigtigt at skabe viden, som både teoretisk og praktisk kan bidrage til at forebygge og reducere de store arbejdsmiljøudfordringer, der er relateret til håndteringen af MSB og fysiske arbejdsbelastninger.

I min forskning har jeg tæt samarbejde med relevante vidensbrobyggere og aftagere på danske virksomheder. Dette er med til at styrke både forskningens relevans og udbredelse, således at resultaterne bedst muligt kan omsættes og benyttes i arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser.

Min forskning i arbejdsmiljø dækker bl.a. 1) arbejdsmiljøets betydning for et langt og sundt arbejdsliv, 2) epidemiologiske undersøgelser der belyser risikofaktorer for sygefravær og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet, 3) brugen af nye teknologier på danske arbejdspladser, 4) indsatser på arbejdspladsen der kan forebygge og reducere smerter og forbedre arbejdsevnen, og 5) formidling og udbredelse af forskningsresultater til brugere og interessenter indenfor arbejdsmiljø.

Projekter - Igangværende

2024

De Smukke Unge Mennesker

januar 2022 - december. 2024

I projektet De Smukke Unge Mennesker vil vi ta’ udgangspunkt i både forskning og praksis og udvikle brancherettede værktøjer og tilgange der kan forbedre unges arbejdsmiljø, sikkerhed og helbred.

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

2015

Sundhedsfremme i slagteribranchen

august 2012 - juli. 2015

1

Seniorers jobskifte

januar 0001 -

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Sund og sikker hele arbejdslivet

januar 2020 - december. 2023

I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi ...

2023

Exoskeletters betydning for lager- og bygningsarbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokuspunkter for implementering

oktober 2020 - september. 2023

Dette projekt skal undersøge om brug af exoskeletter på arbejdspladserne kan bidrage til at reducere den fysiske belastning blandt lager- og bygningsarbejdere samt udvikle fokuspunkter i den enkelte b...

2023

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

maj 2022 - august. 2023

2023

Tryghed i arbejdslivet

august 2022 - marts. 2023

2022

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - maj. 2022

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2021

Styrkelse af vidensgrundlaget MSB

oktober 2018 - marts. 2021

2020

SeniorArbejdsLiv - 1.runde

december 2017 - oktober. 2020

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2019

Seniorers arbejdsmiljø

september 2018 - marts. 2019

2018

Evidensbaseret litteraturoversigt

januar 2017 - december. 2018

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader. Region Sjælland, 2017.

2018

Skraldemænds Arbejdsmiljø 2018

oktober 2018 - december. 2018

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00