Emil Haals Sundstrup

Emil Haals Sundstrup
Seniorforsker
Cand.scient., ph.d.
3916 5252
esu@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København. For mig er det vigtigt at skabe viden, som både teoretisk og praktisk kan bidrage til at forebygge og reducere de store arbejdsmiljøudfordringer, der er relateret til håndteringen af MSB og fysiske arbejdsbelastninger.

I min forskning har jeg tæt samarbejde med relevante vidensbrobyggere og aftagere på danske virksomheder. Dette er med til at styrke både forskningens relevans og udbredelse, således at resultaterne bedst muligt kan omsættes og benyttes i arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser.

Min forskning i arbejdsmiljø dækker bl.a. 1) arbejdsmiljøets betydning for et langt og sundt arbejdsliv, 2) epidemiologiske undersøgelser der belyser risikofaktorer for sygefravær og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet, 3) brugen af nye teknologier på danske arbejdspladser, 4) indsatser på arbejdspladsen der kan forebygge og reducere smerter og forbedre arbejdsevnen, og 5) formidling og udbredelse af forskningsresultater til brugere og interessenter indenfor arbejdsmiljø.

Projekter - Igangværende
2022

SeniorArbejdsLiv

december 2017 - oktober. 2022

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2022

Sund og sikker hele arbejdslivet

januar 2020 - juni. 2022

I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi ...

2021

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - december. 2021

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2020

Styrkelse af vidensgrundlaget MSB

oktober 2018 - september. 2020

1

Seniorers jobskifte

januar 0001 -

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Evidensbaseret litteraturoversigt

januar 2017 - december. 2018

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader. Region Sjælland, 2017.

2018

Skraldemænds Arbejdsmiljø 2018

oktober 2018 - december. 2018

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

2015

Sundhedsfremme i slagteribranchen

august 2012 - juli. 2015

Se alle
Publikationer
2020

High leisure-time physical activity reduces the risk of long-term sickness absence [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2020

Exercise interventions to improve postural malalignments in head, neck, and trunk among adolescents, adults, and older people: systematic review of randomized controlled trials

Tidsskriftartikel

2020

Association between physical work demands and work ability in workers with musculoskeletal pain: cross-sectional study

Tidsskriftartikel

2019

Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers

Tidsskriftartikel

2019

Physical workload and bodily fatigue after work: Cross-sectional study among 5000 workers

Tidsskriftartikel

2019

Are insomnia type sleep problems associated with a less physically active lifestyle? A cross-sectional study among 7,700 adults from the general working population

Tidsskriftartikel

2019

Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up

Tidsskriftartikel

2019

Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol

Tidsskriftartikel

2019

Arbejdsmiljømæssige udfordringer som følge af automatisering og digitalisering. En rapport om trends og tendenser med relevans for fremtidens arbejdsmarked

Rapport

2019

Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study

Tidsskriftartikel

Se alle