Birgit Aust

Birgit Aust
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5464
bma@nfa.dk

Faglige interesser

Mine hovedforskningsinteresser er udvikling, gennemførelse og evaluering af arbejdspladsinterventioner som har til formål at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.

Herunder interesserer jeg mig mest for at undersøge hvilke forudsætninger er nødvendig for at de planlagte indsatser bliver gennemført som de var tiltænkt og hvilke betydning det har for gennemførelsen og effekterne hvis der sker andre ændringer i virksomheden mens man er i gang med et bestemt indsats.

Formål med disse undersøgelser er, at bedre forstå hvad der skal til for at arbejdspladsinterventionerne fører til de ønskede udfald og hvad arbejdspladserne er nødt til at være opmærksomme på, hvis de vil opnår forbedringer i deres psykosociale arbejdsmiljø.

Projekter - Igangværende

2024

Evaluering af forløb med konsulenter fra besøgsteamet under BFA Velfærd og Offentlig administration

maj 2022 - december. 2024

Virker støtten fra besøgsteamet efter hensigten? Det ønsker BFA Velfærd og Offentlig administration (BFAV) at undersøge. De har derfor bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at ...

2023

Styrkelse af den mentale sundhed på små og mellemstore arbejdspladser i Europa - MENTUPP

januar 2020 - december. 2023

Det primære mål med projektet er at forbedre mental sundhed i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for byggeri, sundhedsområdet samt IT- og kommunikationsbranchen i Europa og Australien. Det...

2018

Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

maj 2016 - april. 2018

Hvilke ressourcer og indsatser på regionale arbejdspladser kan være med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og reducere sygefravær.

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer

juli 2015 - december. 2016

Hvad gør lederne for at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer? Og hvilke barrierer og muligheder oplever lederne i forhold til at identificere og håndtere meda...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2009

Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK)

august 2006 - juli. 2009

Projektets overordnede formål var at tilpasse arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) til danske forhold, således at den lokale samarbejds- og sikkerhedsorganisation på en virksomhed kan anvende AMSK som et...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Bedre mental sundhed i private daginstitutioner

april 2020 - juni. 2023

Mange ting, både i arbejdet og privat, trækker på vores ressourcer. Det kan føre til, at vi oplever situationer i løbet af arbejdsdagen, hvor vi ikke føler, at vi har tilstrækkelige ressourcer til at ...

2022

Positiv effekt for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

oktober 2019 - september. 2022

projektets fokus er at generere anvendelig viden om hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

2021

Tværorganisatorisk Intervention mod Stress

august 2018 - juli. 2021

I projektet gennemføres en medarbejderinddragende arbejdsmiljøintervention på to arbejdspladser med henblik på at reducere stress blandt medarbejderne og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. I forh...

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2020

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

2020

Integreret Voldsforebyggelse, PHD

juni 2017 - december. 2020

Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersø...

2020

Vold, trusler og chikane rettet mod underviserne i folkeskolen

september 2017 - august. 2020

Hvordan påvirker vold, trusler og chikane undervisernes mentale helbred og engagement og hvordan kan arbejdspladserne mindske disse negative konsekvenser?

2020

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

januar 2017 - juni. 2020

Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangs...

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00