Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5319
lla@nfa.dk

Faglige interesser

Lars L. Andersen is Professor at the National Research Centre for the Working Environment in Copenhagen, Denmark. His current research on work environment covers 1) epidemiological studies to investigate risk factors for sickness absence and disability pension 2) randomized controlled trials with physical exercise programs and participatory ergonomics to prevent and reduce back or neck pain and to improve work ability and wellbeing, 3) laboratory studies with physiological measurement to study responses to office work as well as heavy and fatiguing work, 4) healthy senior working life

Twitter

PubMed

Research Gate

LinkedIN

Google Scholar citations

Projekter - Igangværende
2022

SeniorArbejdsLiv

december 2017 - oktober. 2022

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2022

Sund og sikker hele arbejdslivet

januar 2020 - juni. 2022

I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi ...

2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

maj 2019 - april. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

2021

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - december. 2021

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2021

Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

september 2017 - januar. 2021

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

2020

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2020

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

2020

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - december. 2020

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

2012

Integreret motion på arbejdspladsen (IRMA)

august 2010 - marts. 2012

Projektets overordnede formål var at udvikle og afprøve effektive styrketræningsmetoder, som nemt kan implementeres på arbejdspladserne.

2011

Hjerneskadede personer

april 2009 - december. 2011

Det overordnede, langsigtede mål var at udvikle og dokumentere en optimal model for at forbedre funktionsevnen af hjerneskadede personer, således at de opnår forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet....

2010

Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen

januar 2008 - december. 2010

I nærværende projekt introducerer vi et nyt motionskoncept - 'Intelligent Motion' - , der kompenserer for fysiske belastninger i arbejdet. Ved Intelligent Motion forstår vi motion, der tilpasses den e...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler

januar 2016 - december. 2019

Målet med dette projekt er at få bedre viden om, hvorvidt tekniske hjælpemidler under patientforflytninger kan forebygge forflytningsulykker og rygsmerter hos plejepersonale.

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

2018

Evidensbaseret litteraturoversigt

januar 2017 - december. 2018

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader. Region Sjælland, 2017.

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2017

Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen

november 2014 - december. 2017

Ergonomiske retningslinjer ser ud til at hjælpe rengøringsassistenter til et mindre belastende arbejdsmiljø. Men gælder det også for ansatte i byggebranchen? Det undersøges i dette projekt.

2017

Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

januar 2016 - maj. 2017

Projektet vil sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet...

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

2016

Kronisk muskel- og skeletbesvær og stress blandt laboranter

november 2013 - oktober. 2016

Formålet med ph.d.-projektet var at afdække problematikken omkring muskel/led smerter i nakke, skuldre, arm og hånd, samt undersøge graden af selvvurderet stress blandt laboranter.

2016

Udvikling og afprøvning af Toolbox-træning i byggebranchen

januar 2012 - marts. 2016

Projektet drejede sig om at udvikle og afprøve Toolbox-træning i byggebranchen.

2015

Sundhedsfremme i slagteribranchen

august 2012 - juli. 2015

Se alle
Publikationer
2020

High leisure-time physical activity reduces the risk of long-term sickness absence [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2020

Poor sleep is a risk factor for low-back pain among healthcare workers: prospective cohort study

Tidsskriftartikel

2020

The effectiveness of a comprehensive corrective exercises program and subsequent detraining on alignment, muscle activation, and movement pattern in men with upper crossed syndrome: protocol for a parallel-group randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2020

Exercise interventions to improve postural malalignments in head, neck, and trunk among adolescents, adults, and older people: systematic review of randomized controlled trials

Tidsskriftartikel

2020

Association between physical work demands and work ability in workers with musculoskeletal pain: cross-sectional study

Tidsskriftartikel

2020

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet. Gør det tunge let

Rapport

2019

Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload

Tidsskriftartikel

2019

Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers

Tidsskriftartikel

2019

Upper-body exercises with external resistance are well tolerated and enhance muscle activity in people with hemophilia

Tidsskriftartikel

2019

Feasibility and health efects of a 15-week combined exercise programme for sedentary elderly: A randomised controlled trial

Tidsskriftartikel

Se alle