Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5319
lla@nfa.dk

Faglige interesser

Hvordan påvirkes helbredet af høje fysiske krav i arbejdet? Hvilken betydning har kombinationen af fysiske krav og psykosociale faktorer? Hvilken betydning har individuelle faktorer såsom høj alder og kronisk sygdom? Hvordan planlægger vi bedst arbejdsdagen og arbejdslivet så vi sikrer et langt og sundt arbejdsliv?

Det er nogle af de spørgsmål jeg arbejder med i min forskning.

Jeg startede på NFA tilbage i 2005, og er blevet så bidt af arbejdsmiljøforskningen, at det er blevet til en lang række af forskningsprojekter. Her er nogle letlæselige eksempler:

  1. Den ergonomiske cocktaileffekt giver smerter. Sådan kan de forebygges.
  2. Hvor fysisk krævende er dit job? Find dit eget job i tabellen og sammenlign med andre  
  3. Brug hjælpemidler, det forebygger nemlig smerter, hvis du for eksempel skal løfte tunge ting eller forflytte patienter.
  4. To minutters daglig elastiktræning giver færre smerter i nakke og skuldre. Link til øvelser.
  5. Et godt psykosocialt arbejdsmiljø får flere til at forlænge arbejdslivet

 

De videnskabelige artikler er lidt tungere læsestof og på engelsk, men de er alle samlet her:

PubMed

Andre forskningsrelaterede links af interesse:

Research Gate

Google Scholar citations

Tjek også mine profiler på de sociale medier:

Twitter

LinkedIN

Projekter - Igangværende

2024

SeniorArbejdsLiv - 2.runde

januar 2020 - januar. 2024

I 2.runde af SeniorArbejdsLiv etableres et Seniorbarometer, hvor udviklingen i Danmark følges siden 2018 og mange år frem i tiden. Projektet giver svar på hvorfor nogle skubbes nogle ud af arbejdsmark...

2023

Er du OK?

januar 2021 - december. 2023

ER DU OKAY? vil i et solidt forskningsmæssigt design og i et tæt samarbejde med Rigspolitiet sikre viden om centrale faktorer, der kan være afgørende for udvikling af sekundære- og tertiære forebyggen...

2023

Exoskeletters betydning for lager- og bygningsarbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokuspunkter for implementering

oktober 2020 - september. 2023

Dette projekt skal undersøge om brug af exoskeletter på arbejdspladserne kan bidrage til at reducere den fysiske belastning blandt lager- og bygningsarbejdere samt udvikle fokuspunkter i den enkelte b...

2023

Tekniske målinger under patientforflytninger og viden om barrierer for brug af hjælpemidler: Omsætning til god praksis på danske hospitaler

september 2020 - marts. 2023

Hvordan kan tekniske målinger af kroppen belastning under patientforflytninger med forskellige hjælpemidler omsættes til god praksis på danske hospitaler?

2022

SeniorArbejdsLiv - 1.runde

december 2017 - oktober. 2022

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2022

Sund og sikker hele arbejdslivet

januar 2020 - juni. 2022

I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi ...

2022

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - maj. 2022

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

maj 2019 - april. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

2021

PEROSH - Prolonging Working Life

januar 2019 - december. 2021

Hvordan kan de Europæiske lande lære af hinanden i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde der skal sikre et langt og sundt arbejdsliv? Lær om dette og meget mere ved at følge vores PEROSH projekt

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2021

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - juni. 2021

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

2021

Helbred, arbejde og fysisk aktivitet – overførsel af viden fra Danmark til de Baltiske lande

juni 2020 - juni. 2021

Projektet har til formål at indsamle og evaluere litteratur, for herved at udvikle retningslinjer rettet mod forebyggelsen af MSB på arbejdspladser i de Baltiske lande.

2021

Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

september 2017 - januar. 2021

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

2020

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2020

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

2019

Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler

januar 2016 - december. 2019

Målet med dette projekt er at få bedre viden om, hvorvidt tekniske hjælpemidler under patientforflytninger kan forebygge forflytningsulykker og rygsmerter hos plejepersonale.

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

2018

Evidensbaseret litteraturoversigt

januar 2017 - december. 2018

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader. Region Sjælland, 2017.

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2017

Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen

november 2014 - december. 2017

Ergonomiske retningslinjer ser ud til at hjælpe rengøringsassistenter til et mindre belastende arbejdsmiljø. Men gælder det også for ansatte i byggebranchen? Det undersøges i dette projekt.

2017

Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

januar 2016 - maj. 2017

Projektet vil sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet...

Se alle

Publikationer

Se alle