Nidhi Gupta

Nidhi Gupta
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5309
ngu@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2023

Objektive målinger af MSB-eksponeringer – Hvordan kan de udvikles og inddrages i Arbejdsmiljøovervågningen?/Surveillance system for Physical Activity, Sedentary behavior & Sleep

september 2020 - marts. 2023

Arbejdsmiljøovervågningen i Danmark er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af lønmodtagernes arbejdsmiljø og helbredsforhold. Spørgsmålene, der afdækker de fysiske aktiviteter i arbejdet (MSB-ekspon...

2021

Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær

januar 2017 - juni. 2021

Dette projekt vil medvirke til at opbygge det nødvendige vidensgrundlag for at kunne give vidensbaserede anbefalinger til medarbejdere, virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle om fysiske arbejdskra...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2019

Stående og gående arbejde

januar 2016 - december. 2019

Stående og gående arbejde – betydning for muskelskeletbesvær

2019

Siddetid og MSB

april 2015 - januar. 2019

Et prospektivt kohortestudie med objektive målinger af siddetid over flere døgn og månedlige målinger af lænderygbesvær.

2017

PEROSH Teknologiske Målinger

oktober 2014 - december. 2017

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstr...

2015

Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger

januar 2014 - juni. 2015

Projektets overordnede formål er at evaluere præcisionen og pålideligheden af spørgeskemabaseret information om fysiske arbejdskrav i arbejdsmiljøet. De spørgsmål, der evalueres, er ofte anvendt i ove...

Se alle

Publikationer

Se alle