Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen
Seniorforsker
cand.scient. san.publ.
3916 5294
ihm@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg arbejder primært med epidemiologiske analyser af sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred. Jeg har særlig interesse for sammenhængene mellem det psykosociale arbejdsmiljø og individers psykiske velbefindende, trivsel og risiko for at udvikle psykiske helbredsproblemer.

Projekter - Igangværende
2023

Kort sygefravær blandt unge: en registerbaseret undersøgelse af betydningen af psykosociale arbejdsmiljøforhold

november 2020 - november. 2023

2023

Mentalt helbred i den danske arbejdsstyrke

juli 2020 - juni. 2023

2022

Kort sygefravær blandt unge: en registerbaseret undersøgelse af betydningen af psykosociale arbejdsmiljøforhold

januar 2020 - december. 2022

2021

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - august. 2021

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2020

Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)

april 2010 - december. 2020

Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt, hvor forskerne sammenkobler talrige internationale arbejdsmiljøstudier for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for ...

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - september. 2020

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2020

Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at få fysiske sygdomme, som fx hjertekarsygdom eller mentale lidelser, som fx depression. Det gør de ved...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke (PSA-DISPO)

oktober 2016 - januar. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

2019

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere

marts 2015 - august. 2019

I dette projekt undersøger vi betydningen af varigheden af at arbejde i et psykosocialt arbejdsmiljø, der måske kan være forbundet med risiko for helbredet og for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. ...

2018

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø jobeksponeringsmatrice (DK JEM)

januar 2015 - december. 2018

Formålet var at udvikle en jobeksponeringsmatrice for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø og Helbred (AH) 2012 og teste matricen med hensyn til muskelskeletbesvær i AH2014

2018

Pathways from job demands and control

september 2016 - august. 2018

I dette projekt undersøger vi mekanismerne i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

januar 2015 - april. 2018

I dette projekt udvikler vi metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet

2016

Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

juli 2012 - juni. 2016

I dette projekt undersøger vi samspillet mellem faktorer i og udenfor arbejdsmiljøet i udviklingen af sygdom og reduceret arbejdsmarkedstilknytning.

Se alle
Publikationer
2020

Musculoskeletal pain as a predictor for depression in the general working population of Denmark [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2020

Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

WHO/ILO work-related burden of disease and injury

Tidsskriftartikel

2019

Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer

Poster

2019

Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis

Tidsskriftartikel

2019

Sexual harassment and assault among university students in Norway: A cross-sectional prevalence study

Tidsskriftartikel

2019

Individual and combined effects of job strain components on subsequent morbidity and mortality

Tidsskriftartikel

2019

Protocol for analyses of determinants of involuntary early withdrawal from the labour market in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Cohort profile: DOC*X: A nationwide Danish occupational cohort with eXposure data – an open research resource

Tidsskriftartikel

2019

Multicohort study of change in job strain, poor mental health and incident cardiometabolic disease

Tidsskriftartikel

Se alle