Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen
Gæsteforsker

3916 5200
mfa@nfa.dk

Projekter - Afsluttede

2022

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - juni. 2022

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2021

MEntal Sundhed og betydning af Arbejdsfællesskabet under COVID-19 krisen

april 2020 - december. 2021

I projektet undersøges det, hvilken betydning ledere og kollegaer har for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer i en ekstraordinær tid samt hvad de betyder for opgaveløsningen under ...

2018

Systematisk oversigt (Social kapital)

august 2014 - december. 2018

Projektets formål er at udarbejde en systematisk oversigt over forskningen i, hvordan indsatser til forbedring af social kapital på arbejdspladser virker samt at formidle denne viden til forskere, arb...

2016

Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer

juli 2015 - december. 2016

Hvad gør lederne for at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer? Og hvilke barrierer og muligheder oplever lederne i forhold til at identificere og håndtere meda...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00