Anne Mette Madsen

Anne Mette Madsen
Seniorforsker
cand. hort., ph.d.
3916 5242
amm@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2024

Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome

december 2019 - december. 2024

Studie undersøger hvordan eksponeringer i arbejdsmiljøet påvirker immunsystemet og risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme

2020

Inflammogenic fungi and bacteria- a PhD project

september 2018 - oktober. 2020

2020

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2020

Dette projekt skal bidrage til forebygge spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet.

2019

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

september 2016 - december. 2019

Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette proje...

2019

MRSA smitteveje og forebyggelse

august 2016 - januar. 2019

Projektet skal indhente viden, så det er muligt at vurdere, hvornår ansatte bør beskytte sig mod udsættelse for MRSA i arbejdsmiljøet.

2018

Risiko for smitte med MRSA fra borger til personale i den primære sundhedssektor

september 2016 - december. 2018

Sygeplejesker, samt pleje- og rengøringspersonale, som har tæt kontakt med borgere, der er smittet med den multiresistente bakterie Staphylococcus aureus (MRSA), er usikre på, om de selv risikerer at ...

2017

Risikovurdering af skimmelsvampe i indeklimaet

januar 2014 - december. 2017

Formålet er at opnå viden om, hvordan vi kan risikovurdere små fugtskader i bygninger. Vi undersøger hvilken indflydelse forskellige fysiske forhold har på frigivelsen af skimmelsvampe til luften fra ...

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på...

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Eksponering for resistente svampe i arbejdsmiljøet

juli 2021 - juli. 2023

Undersøgelse af eksponering for fungicidresistente svampe i arbejdsmiljøet – på tværs af arbejdsmiljøer og tid.

2022

Nanopore sekventering

december 2021 - december. 2022

Nogle medarbejdere oplever gener som følge af udsættelse for mikroorganismer i deres arbejdsmiljøet. Der findes mere end 1 million arter af mikroorganismer og det er kun få af disse arter vi kender ef...

2022

Fjerkræ og eksponering for mikroorganismer

august 2019 - januar. 2022

2022

Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

september 2019 - januar. 2022

2021

Mikroorganismer og arbejdstøj

maj 2020 - december. 2021

2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

2020

Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens

oktober 2018 - december. 2020

Arbejde som skraldemand fører til eksponering for mikroorganismer som potentielt kan give helbredseffekter. Vi vil igennem en workshop og et litteraturstudie opnå og formidle viden inden for dette omr...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00