Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen

Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen
Gæsteforsker
cand.psych.
3916 5200
cdj@nfa.dk

Faglige interesser

Interventioner, medarbejderinddragelse, ledelse, procesevaluering, kvalitative undersøgelsesmetoder

Projekter - Igangværende
2021

Tværorganisatorisk Intervention mod Stress

august 2018 - juli. 2021

I projektet gennemføres en medarbejderinddragende arbejdsmiljøintervention på to arbejdspladser med henblik på at reducere stress blandt medarbejderne og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. I forh...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse

april 2015 - december. 2018

Projektets skal vise, hvordan medarbejderne arbejdsmiljøindsatser kan udvikles, planlægges og udføres på en måde, så en velfungerende proces tilskyndes, og eventuelle negative konsekvenser for arbejds...

2018

Sociale dynamikker i medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter (ph.d.-projekt)

april 2015 - april. 2018

Medarbejderinddragelse er et vigtigt element i arbejdsmiljøarbejdet på mange arbejdspladser, men inddragelsen har ikke altid de forventede positive virkninger. Ph.d.-projektet peger på, at sociale dyn...

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstr...

Se alle
Publikationer
2019

The terms of “becoming empowered”: How ascriptions and negotiations of employee identities shape the outcomes of workplace voice activities

Tidsskriftartikel

2019

Open or closed? A social interaction perspective on line managers’ reactions to employee voice [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

‘Same, but different’: A mixed-methods realist evaluation of a cluster-randomized controlled participatory organizational intervention [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Only the wearer knows where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace settings [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Valid and taken seriously? A new approach to evaluating Kaizen-inspired (and other) intervention tools

Bidrag til bog/antologi

2018

Constructing change initiatives in workplace voice activities. Studies from a social interaction perspective

Ph.d.-afhandling

2017

Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers

Tidsskriftartikel

2017

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne. En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte

Andet bidrag

2017

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne (SAM). Manual til gennemførelse af SAM-forløbet

Rapport

2016

Styrket arbejdsevne for medarbejdere i industrien (SAMI)

Rapport

Se alle