Jacob Pedersen

Jacob Pedersen
Statistiker
Cand.polyt. Ph.d.
3916 5369
jpe@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2022

Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

august 2018 - maj. 2022

Antallet af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har en fast fuldtidsansættelse, forventes at stige i fremtiden. I dette projekt sættes fokus på arbejdere med løse ansættelser, deres arbejdsmi...

2020

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2020

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

1

Seniorers jobskifte

januar 0001 -

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Etablering af en nordisk database som værktøj til at estimere forebyggelsespotentialet i interventioner på virksomheds- og samfundsniveau

september 2015 - december. 2019

En ny database skal hjælpe de nordiske lande til at holde beskæftigede længere i arbejde og til at få flere borgere i arbejde.

2019

Nordisk database (NMR)

januar 2019 - december. 2019

2019

Morbititetsindeks

september 2013 - december. 2019

2015

Attraktive arbejdspladser for seniorer

januar 2010 - marts. 2015

Formålet med projektet var at undersøge, om implementering af seniorordninger kan forbedre seniormedarbejderes arbejdsmiljø og derved motivere seniormedarbejderne i ældreplejen til at blive længere ti...

2013

Longitudinelt risikovurderingsværktøj for sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til arbejde og førtidig tilbagetrækning

oktober 2009 - september. 2013

Formålet var at udvikle et værktøj for risikovurdering af langvarigt sygefravær, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og tilbagevenden til arbejde. Risikovurderingen vil bygge p...

Se alle
Publikationer
2019

Den forventede arbejdslivslængde i Danmark. Et studie af arbejdsmiljøet og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Rapport

2019

Alcohol consumption and labour market participation: A prospective cohort study of transitions between work, unemployment, sickness absence, and social benefits

Tidsskriftartikel

2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study

Tidsskriftartikel

2019

Worklife expectancy in Denmark - A study of work environment and labor retention

Rapport

2019

Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2019

Impact of depressive symptoms on worklife expectancy: A longitudinal study on Danish employees

Tidsskriftartikel

2019

Perceived and content-related emotional demands at work and risk of long-term sickness absence in the Danish workforce: A cohort study of 26 410 Danish employees

Tidsskriftartikel

2019

Increased risk of long-term sickness absence, lower rate of return to work and higher risk of disability pension among people with type 1 and type 2 diabetes mellitus: A Danish retrospective cohort study with up to 17 years' follow-up [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Gravide kvinders arbejdsmiljø kan påvirke barnets vækst samt kvinders fravær under graviditeten

Tidsskriftartikel

Se alle