Elisabeth Framke

Elisabeth Framke
Forsker
cand.scient.san, ph.d.
3916 5487
elf@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg arbejder med epidemiologiske analyser af sammenhænge mellem psykosociale faktorer i arbejdet og risiko for dårligt helbred samt risiko for tab af tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg arbejder også med effekt- og procesevaluering af psykosociale arbejdsmiljøinterventioner.

Projekter - Igangværende
2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at få fysiske sygdomme, som fx hjertekarsygdom eller mentale lidelser, som fx depression. Det gør de ved...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke (PSA-DISPO)

oktober 2016 - januar. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Pionerprojektet

januar 2010 - juni. 2016

Kan en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering føre til øget trivsel og reduceret risiko for sygefravær?

Se alle
Publikationer
2020

Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease. A population-based cohort study of 1.6 million employees in Denmark [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2020

Leadership quality and risk of long-term sickness absence among 53,157 employees of the Danish workforce [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study

Tidsskriftartikel

2019

Job demands and control and sickness absence, disability pension and unemployment among 2,194,692 individuals in Sweden [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2019

Protocol for analyses of determinants of involuntary early withdrawal from the labour market in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Psychosocial working conditions and depressive disorder: Disentangling effects of job control from socioeconomic status using a life-course approach [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Perceived and content-related emotional demands at work and risk of long-term sickness absence in the Danish workforce: A cohort study of 26 410 Danish employees

Tidsskriftartikel

2019

Emotional demands at work and risk of depressive disorder: A nationwide Danish cohort study

Poster

2019

Cohort profile. The Danish Work Life Course Cohort study (DaWCo)

Tidsskriftartikel

Se alle