Anne Thoustrup Saber

Anne Thoustrup Saber
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5212
ats@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat i forskningsprogrammet 'toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi'.

Jeg interesserer mig for de skadelige effekter af både pristine nanomaterialer og nanomaterialer, når disse er indstøbt i en matrice som f.eks. malinger eller lakker.

Jeg har et særligt fokus på de skadelige effekter i relation til kræft og hjertekarsygdom.

Projekter - Igangværende
2021

HBM4EU – Human biomonitering skal sikre sikker håndtering af kemikalier i EU

januar 2017 - december. 2021

EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalie...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

Formålet med projektet var at afklare, om brandslukning ved den nuværende brug af værnemidler fører til, at brandfolk bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer ved indånding og hudkontakt, og øger br...

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter - NanoSustain

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

2010

Nanopartikler i farve- og lakindustrien. Eksponering og toksiske egenskaber

juni 2007 - maj. 2010

Det overordnede formål med projektet er at identificere og karakterisere de kritiske led i eksponerings- og risikovurderingen af nanopartikler i farve- og lakindustrien.

Se alle
Publikationer
2020

Effect of combustion-derived particles on genotoxicity and telomere length:a study on human cells and exposed populations

Tidsskriftartikel

2019

Exposure to air pollution inside electric and diesel-powered passenger trains

Tidsskriftartikel

2019

Airport emission particles: Exposure characterization and toxicity following intratracheal instillation in mice

Tidsskriftartikel

2019

Health effects of exposure to diesel exhaust in diesel-powered trains

Tidsskriftartikel

2019

Acute phase response and inflammation following pulmonary exposure to low doses of zinc oxide nanoparticles in mice

Tidsskriftartikel

2019

Fra forskning i nanomaterialer til forebyggelse på arbejdspladser

Tidsskriftartikel

2019

Commentary: The chronic inhalation study in rats for assessing lung cancer risk may be better than its reputation

Kommentar/debat

2019

Pulmonary toxicity of Fe2O3, ZnFe2O4, NiFe2O4 and NiZnFe4O8 nanomaterials: Inflammation and DNA strand breaks [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Karakterisering og toksicitet af lufthavnspartikler

Tidsskriftartikel

2019

Health effects of exposure to diesel exhaust inside Danish passenger trains

Tidsskriftartikel

Se alle