Karin Sørig Hougaard

Karin Sørig Hougaard
Seniorforsker
cand.scient.
3916 5217
ksh@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg har størstedelen af mit arbejds- og forskningsliv arbejdet med udsættelse for kemikalier i arbejdsmiljøet og helbred. Hoveddelen af min forskning beskæftiger sig med om og hvordan mange forskellige faktorer i arbejdsmijøet påvirker reproduktion (fosterudvikling, frugtbarhed), fx efter udsættelse for:

  • nanopartikler

  • kemikalier (fx hormonforstyrrende stoffer, organiske opløsningsmidler)
  • stress

Påvirker nanopartikler graviditet og fertilitet?

Nyere studier indikerer, at luftens indhold af meget små partikler spiller en vigtig rolle for at luftforurening påvirker fostrets udvikling. Dertil kommer at udsættelse for arbejdsprocesser og produkter, der indeholder partikler i nanostørrelse forventes at stige væsentligt de kommende år. Jeg undersøger derfor, i dyremodeller, om udsættelse for nanopartikler i drægtigheden påvirker afkommet, med hensyn til fx funktion af nervesystem, hanlig fertilitet og immunsystem.

Reproduktionsskader og erhverv

Nogle erhverv har større udsættelse for kemikalier end andre. Vi har derfor oprettet Erhverv- og fødselsregistret, der inkluderer flere 1,8 mio. børn født siden 1980. Registret giver i lighed med Erhvervs- og hospitalsbehandlingsregistret mulighed for at koble (forældres) erhverv med oplysninger om helbredsudfald, herunder effekter på graviditeten og barnets udvikling, også efter fødslen. I registret er landsdækkende data om forældres erhverv kombineret med Medicinsk Fødselsregisters oplysninger om alle fødsler i Danmark (bl.a. fødselsvægt, misdannelser, graviditetslængde, fødselskomplikationer) med samt barnets hospitalskontakter fra Landspatientregistret (LPR). Registret giver os mulighed for at overvåge om forekomsten af reproduktionsskader er større i nogle erhverv end andre. Vi kan også undersøge om arbejdet påvirker frugtbarhed, ved at kombinere oplysning om erhverv med diagnoser for infertilitet i LPR.

Stress i graviditeten

Stress under graviditeten kan påvirke fosterudviklingen, så adfærd og fysiologi ændres senere i livet. Mange kvinder er udsat for stress på arbejdet, men der findes kun meget få undersøgelser heraf i forhold til graviditet. Derfor undersøger vi i Bedre Sundhed i Generationer, om stress på arbejdet påvirker fostrets udvikling under graviditeten og barnets udvikling senere i livet.   

Projekter - Igangværende
2024

Eximious

januar 2020 - december. 2024

2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2021

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - maj. 2021

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

Hvordan kommer inflammation fra mor til foster?

januar 2018 - december. 2020

Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2019

NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2014

Arbejdsmiljø og reproduktion - MINERVA

januar 2008 - december. 2014

Forskningsprogrammet blev iværksat for at sætte reproduktionsskader og arbejdsmiljø på dagsordenen i dansk forskning.

2010

Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler

januar 2009 - december. 2010

Projektet har undersøgt, om udsættelse for nanopartikler i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet hos mus.

2010

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

oktober 2007 - december. 2010

Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.

Se alle
Publikationer
2020

Toward rigorous materials production: New approach methodologies have extensive potential to improve current safety assessment practices

Tidsskriftartikel

2020

Inhalation of welding fumes reduced sperm counts and high fat diet reduced testosterone levels; differential effects in Sprague Dawley and Brown Norway rats

Tidsskriftartikel

2019

Night work and sick leave during pregnancy: A national register-based within-worker cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Pathomorphological pattern of the mouse lungs and liver after repeated intratracheal instillation with different carbonaceous nanomaterials

Konferenceabstrakt i tidsskrift

2019

Effects of maternal inhalation of carbon black nanoparticles on reproductive and fertility parameters in a four-generation study of male mice

Tidsskriftartikel

2019

Night work during pregnancy and preterm birth-A large register-based cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber forudsiger langvarig inflammation på mus

Tidsskriftartikel

2019

Sperm quality and airway exposure to carbon-based particles and nanomaterials

Tidsskriftartikel

2019

Night work and postpartum depression: a national register-based cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Improving the foundation for particulate matter risk assessment by individual nanoparticle statistics from electron microscopy analysis

Tidsskriftartikel

Se alle