Karin Sørig Hougaard

Karin Sørig Hougaard
Seniorforsker
cand.scient.
3916 5217
ksh@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg har størstedelen af mit arbejds- og forskningsliv arbejdet med udsættelse for kemikalier i arbejdsmiljøet og helbred. Hoveddelen af min forskning beskæftiger sig med om og hvordan mange forskellige faktorer i arbejdsmijøet påvirker reproduktion (fosterudvikling, frugtbarhed), fx efter udsættelse for:

  • nanopartikler

  • kemikalier (fx hormonforstyrrende stoffer, organiske opløsningsmidler)
  • stress

Påvirker nanopartikler graviditet og fertilitet?

Nyere studier indikerer, at luftens indhold af meget små partikler spiller en vigtig rolle for at luftforurening påvirker fostrets udvikling. Dertil kommer at udsættelse for arbejdsprocesser og produkter, der indeholder partikler i nanostørrelse forventes at stige væsentligt de kommende år. Jeg undersøger derfor, i dyremodeller, om udsættelse for nanopartikler i drægtigheden påvirker afkommet, med hensyn til fx funktion af nervesystem, hanlig fertilitet og immunsystem.

Reproduktionsskader og erhverv

Nogle erhverv har større udsættelse for kemikalier end andre. Vi har derfor oprettet Erhverv- og fødselsregistret, der inkluderer flere 1,8 mio. børn født siden 1980. Registret giver i lighed med Erhvervs- og hospitalsbehandlingsregistret mulighed for at koble (forældres) erhverv med oplysninger om helbredsudfald, herunder effekter på graviditeten og barnets udvikling, også efter fødslen. I registret er landsdækkende data om forældres erhverv kombineret med Medicinsk Fødselsregisters oplysninger om alle fødsler i Danmark (bl.a. fødselsvægt, misdannelser, graviditetslængde, fødselskomplikationer) med samt barnets hospitalskontakter fra Landspatientregistret (LPR). Registret giver os mulighed for at overvåge om forekomsten af reproduktionsskader er større i nogle erhverv end andre. Vi kan også undersøge om arbejdet påvirker frugtbarhed, ved at kombinere oplysning om erhverv med diagnoser for infertilitet i LPR.

Stress i graviditeten

Stress under graviditeten kan påvirke fosterudviklingen, så adfærd og fysiologi ændres senere i livet. Mange kvinder er udsat for stress på arbejdet, men der findes kun meget få undersøgelser heraf i forhold til graviditet. Derfor undersøger vi i Bedre Sundhed i Generationer, om stress på arbejdet påvirker fostrets udvikling under graviditeten og barnets udvikling senere i livet.   

Projekter - Igangværende

2025

Gravid på arbejde - har kvinders job og branche betydning for graviditet og fosterudvikling?

december 2022 - december. 2025

Kemi, tunge løft, stående og gående arbejde, stress og natarbejde er en del af arbejdsdagen for mange gravide kvinder. Men indebærer dette en risiko for de mange børn, der hvert år fødes af arbejdende...

2024

Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome

december 2019 - december. 2024

Studie undersøger hvordan eksponeringer i arbejdsmiljøet påvirker immunsystemet og risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme

2023

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - december. 2023

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2023

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2023

Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr....

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2014

Arbejdsmiljø og reproduktion - MINERVA

januar 2008 - december. 2014

Forskningsprogrammet blev iværksat for at sætte reproduktionsskader og arbejdsmiljø på dagsordenen i dansk forskning.

2010

Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler

januar 2009 - december. 2010

Projektet har undersøgt, om udsættelse for nanopartikler i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet hos mus.

2010

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

oktober 2007 - december. 2010

Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Baggrundsnotat om reproduktionsskader i DK

maj 2022 - januar. 2023

Anvender vi reproduktionsskadende stoffer på virksomheder i Danmark? Og har der været krav til, at de stoffer, danske arbejdspladser bruger, skulle testes for, om de skader fertilitet og fosterudvikli...

2022

Hvordan kommer inflammation fra mor til foster?

januar 2018 - december. 2022

Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret

2022

An alternative method for testing acute inhalation toxicity of pesticides

april 2019 - juni. 2022

Kan en cellefri in vitro-test bruges til at teste, hvor giftige pesticider er for mus, der indånder dem, og dermed erstatte tests på dyr? Det skal dette forskningsprojekt undersøge.

2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - juli. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

FWC ECHA/2015/50 - Lot 1 - SR 16

august 2019 - maj. 2020

2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2019

NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00