Jeppe Lykke Møller

Jeppe Lykke  Møller
PostDoc
Cand.scient.soc. i Arbejdslivsstudier og Psykologi
3916 5325
jlm@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2025

Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

januar 2023 - december. 2025

Lærlinge og elever har en forøget risiko for arbejdsulykker. Kan en koordineret indsats fra erhvervsskoler og lærepladser bidrage til mere sikre elev- og lærepladser i fremtiden? Det vil projektet und...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2022

Evaluering af Arbejdstilsynets Brancherettede Indsats

januar 2021 - juni. 2022

En kvalitativ analyse af, hvordan den Brancherettede Indsats påvirker det tværgående psykosociale arbejdsmiljøarbejde i Kriminalforsorgen og på skoleområdet

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00