Vilhelm Borg

Vilhelm Borg
Gæsteforsker
cand.psych., ph.d.
3916 5358
vbo@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2020

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - juni. 2020

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2018

Social kapital i Københavns Kommune

januar 2016 - december. 2018

Formålet med projektet er at undersøge dels hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, dels hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udvikl...

2018

Systematisk oversigt (Social kapital)

august 2014 - december. 2018

Projektets formål er at udarbejde en systematisk oversigt over forskningen i, hvordan indsatser til forbedring af social kapital på arbejdspladser virker samt at formidle denne viden til forskere, arb...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

Social kapital

juli 2012 - december. 2015

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af...

2015

Attraktive arbejdspladser for seniorer

januar 2010 - marts. 2015

Formålet med projektet var at undersøge, om implementering af seniorordninger kan forbedre seniormedarbejderes arbejdsmiljø og derved motivere seniormedarbejderne i ældreplejen til at blive længere ti...

Se alle
Publikationer
2019

The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study

Tidsskriftartikel

2019

Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2019

Does social capital in the workplace predict job performance, work engagement, and psychological well-being? A prospective analysis

Tidsskriftartikel

2018

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer

Rapport

2018

The association between team-level social capital and individual-level work engagement: Differences between subtypes of social capital and the impact of intra-team agreement

Tidsskriftartikel

2018

Samlende social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 2. Ressourcer i arbejdsteams

Rapport

2018

A within-country study of leadership perceptions and outcomes across native and immigrant employees: Questioning the universality of transformational leadership

Tidsskriftartikel

2018

Brobyggende social kapital. Rapport nr. 3. Social kapital mellem teams.

Rapport

2018

Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping

Tidsskriftartikel

2018

Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT

Konferenceabstrakt til konference

Se alle