Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev
Seniorforsker
cand.scient.soc.
3916 5263
jza@nfa.dk

Projekter - Igangværende

2021

Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?

juni 2018 - maj. 2021

Projektet undersøger de muligheder og barrierer, som den nye softwareteknologier, VDC, rummer i forhold til at forbedre bygningsarbejderes arbejdsmiljø.

2021

Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

september 2017 - januar. 2021

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

2020

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2020

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2020

Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen

august 2017 - juli. 2020

Formålet med dette projekt er at bidrage til styrkelsen af kompetencerne hos de lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatorer på størstedelen af de danske byggepladser.

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

2016

Udvikling og afprøvning af Toolbox-træning i byggebranchen

januar 2012 - marts. 2016

Projektet drejede sig om at udvikle og afprøve Toolbox-træning i byggebranchen.

Se alle

Publikationer

Se alle