Annette Meng

Annette Meng
Forsker
cand.psych., ph.d.
3916 5291
ame@nfa.dk

Faglige interesser

Overordnet er jeg interesseret i faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, der medvirker til at vi kan få et godt og langt arbejdsliv.

Mere specifikt arbejder jeg med at undersøge anvendelsen af tilpasningsstrategier på individ, gruppe, ledelses og organisatorisk niveau, der kan medvirke til et bæredygtigt arbejdsliv blandt såvel ældre som yngre arbejdstagere. Jeg har også beskæftiget mig med social kapital og hvorledes social kapital kan udvikles på arbejdspladser.

Projekter - Igangværende

2023

Bedre mental sundhed i private daginstitutioner

april 2020 - juni. 2023

Mange ting, både i arbejdet og privat, trækker på vores ressourcer. Det kan føre til, at vi oplever situationer i løbet af arbejdsdagen, hvor vi ikke føler, at vi har tilstrækkelige ressourcer til at ...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

God Tone - Fra krænkende handlinger til godt kollegaskab

november 2020 - januar. 2023

Drillerier, mobning og seksuel chikane er virkeligheden for op til 20 procent af arbejdstagerne i Danmark. Dette projekt skal skabe viden om mekanismerne bag de krænkende handlinger og hvad arbejdspla...

2020

SeniorArbejdsLiv - 1.runde

december 2017 - oktober. 2020

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2020

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - juni. 2020

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

2018

Systematisk oversigt (Social kapital)

august 2014 - december. 2018

Projektets formål er at udarbejde en systematisk oversigt over forskningen i, hvordan indsatser til forbedring af social kapital på arbejdspladser virker samt at formidle denne viden til forskere, arb...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00