Annette Meng

Annette Meng
PostDoc
cand.psych., ph.d.
3916 5291
ame@nfa.dk

Faglige interesser

Overordnet er jeg interesseret i faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, der medvirker til at vi kan få et godt og langt arbejdsliv.

Mere specifikt arbejder jeg med at undersøge anvendelsen af tilpasningsstrategier på individ, gruppe, ledelses og organisatorisk niveau, der kan medvirke til et bæredygtigt arbejdsliv blandt såvel ældre som yngre arbejdstagere. Jeg har også beskæftiget mig med social kapital og hvorledes social kapital kan udvikles på arbejdspladser.

Projekter - Igangværende
2022

SeniorArbejdsLiv

december 2017 - oktober. 2022

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2020

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - juni. 2020

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Systematisk oversigt (Social kapital)

august 2014 - december. 2018

Projektets formål er at udarbejde en systematisk oversigt over forskningen i, hvordan indsatser til forbedring af social kapital på arbejdspladser virker samt at formidle denne viden til forskere, arb...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

Se alle
Publikationer
2019

Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study

Tidsskriftartikel

2019

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt offentligt ansatte sygeplejersker - med henblik på udvikling og validering af et nyt spørgeskema om tilpasningsstrategier i arbejdet

Rapport

2019

Does social capital in the workplace predict job performance, work engagement, and psychological well-being? A prospective analysis

Tidsskriftartikel

2018

The association between team-level social capital and individual-level work engagement: Differences between subtypes of social capital and the impact of intra-team agreement

Tidsskriftartikel

2018

Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping

Tidsskriftartikel

2018

Social kapital, trivsel, og effektivitet. Resultater fra et interventionsprojekt i mejeriindustrien

Rapport

2018

Sæt fokus på samarbejdet. Sådan arbejder I med den sociale kapital på arbejdspladsen

Andet bidrag

2018

Effects of an intervention program to promote workplace social capital and work engagement in industrial settings

Konferenceabstrakt til konference

2018

Selective Optimisation with Compensation (SOC) at the individual, group, immediate management, and organisational level - Better and longer life

Konferenceabstrakt til konference

2018

Does team-level social capital predict work performance, work engagement and psychosocial wellbeing in industrial settings?

Konferenceabstrakt til konference

Se alle