Søren Skotte Bjerregaard

Søren Skotte Bjerregaard
Datamanager
Cand.oecon.agro
3916 5493
ssk@nfa.dk