Johnny Dyreborg

Johnny Dyreborg
Seniorforsker
cand.techn.soc., ph.d.
3916 5499
jdy@nfa.dk

Faglige interesser

Hvad virker i ulykkesforebyggelsen

Projekter - Igangværende

2023

RADAR II Arbejdsmiljø og negative handlinger på digitale platforme

marts 2021 - juni. 2023

social medie-kampagne skal bidrage til at nedbringe negative handlinger på det digitale arbejdsmarked

2022

Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser

oktober 2017 - juni. 2022

Projektet skal bidrage til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser ved at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens da...

2022

Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

august 2018 - maj. 2022

Antallet af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har en fast fuldtidsansættelse, forventes at stige i fremtiden. I dette projekt sættes fokus på arbejdere med løse ansættelser, deres arbejdsmi...

2021

Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse

august 2017 - december. 2021

Hvordan kan certificeret arbejdsmiljøledelse bedst muligt anvendes som virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.

2017

Udvikling af bæredygtig sikkerhedskultur

april 2013 - september. 2017

2017

Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis

januar 2014 - juni. 2017

Projektet vil bidrage med ny viden om hvad der har betydning for unges læring af sikkerhed i de tre første måneder på deres arbejdsplads inden for detailhandlen, metalbranchen samt inden for social- o...

2016

Review af Ulykkesforebyggelsen

januar 2014 - december. 2016

2013

Registerstudie af ulykkestrend (RUT)

januar 2009 - juni. 2013

Det var projektets formål at udrede årsagerne til udviklingen i anmeldte ulykker i perioden 1997-2007, hvor udviklingen vendte fra en generelt faldende tendens til en betydelig stigning, der i flertal...

Se alle

Projekter - Afsluttede

2020

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder - et kollaborativt udviklingsprojekt

juni 2018 - oktober. 2020

Projektet er et tværfagligt udviklingsprojekt, der skal udvikle praksisrelevant viden om arbejdsmiljøet hos unge under 30 år på de digitale arbejdsmarkeder samt udvikle anbefalinger i forhold til intr...

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2018

Nye arbejdsformer blandt unge - Konsekvenser for arbejdsmiljøet

januar 2017 - december. 2018

Projektet indhenter viden om nye og atypiske arbejdsformer blandt unge i Norden, og hvad det betyder for deres arbejdsmiljø.

2018

Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker (R2P-projektet)

august 2016 - december. 2018

Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker (R2P-projektet)
Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve internationalt anerkendte metoder til vidensudveksling mellem forske...

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstidens længde vores helbred? Og kommer unge med natarbejde oftere ud for ulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er disse spørgsmål, som forskerne undersøger i dette proj...

2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evi...

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2018

Sikre praktikvirksomheder

januar 2016 - marts. 2018

Se alle

Publikationer

Se alle