Dorina Gabriela Karottki

Dorina Gabriela Karottki
Datamanager
cand.scient., ph.d.
3916 5467
dgk@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2019

Etablering af en nordisk database som værktøj til at estimere forebyggelsespotentialet i interventioner på virksomheds- og samfundsniveau

september 2015 - december. 2019

En ny database skal hjælpe de nordiske lande til at holde beskæftigede længere i arbejde og til at få flere borgere i arbejde.

2019

Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt

januar 2017 - december. 2019

I dette projekt undersøges om en ’forandringskompetenceindsats’, som er målrettet førstelinjeledere og andre nøglepersoner i virksomheden, kan nedbringe de negative psykosociale konsekvenser af en LEA...

Se alle
Publikationer
2018

Arbejdsmarkedstilknytning for personer med en arbejdsskadesag

Rapport

2016

Generation and characterization of indoor fungal aerosols for inhalation studies

Tidsskriftartikel

2015

Measurement of oxidative damage to DNA in nanomaterial exposed cells and animals

Tidsskriftartikel

2015

Indoor and outdoor exposure to ultrafine, fine and microbiologically derived particulate matter related to cardiovascular and respiratory effects in a panel of elderly urban citizens

Tidsskriftartikel

2015

Applications of the comet assay in particle toxicology

Review

2014

Cardiovascular and lung function in relation to outdoor and indoor exposure to fine and ultrafine particulate matter in middle-aged subjects

Tidsskriftartikel

2014

Evaluation of building characteristics in 27 dwellings in Denmark and the effect of using particle filtration units on PM2.5 concentrations

Tidsskriftartikel

2014

Vascular and lung function related to ultrafine and fine particles exposure assessed by personal and indoor monitoring

Tidsskriftartikel

2014

Biomarkers of oxidative stress and inflammation after wood smoke exposure in a reconstructed Viking Age house

Tidsskriftartikel

2014

Oxidative stress and inflammation generated DNA damage by exposure to air pollution particles

Review

Se alle