Ebbe Villadsen

Ebbe Villadsen
Datamanager

3916 5359
evi@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Afsluttede
2019

Evaluering af projekt ”Viden der virker – samskabelse af det gode arbejdsmiljø”

januar 2018 - april. 2019

2018

Memoria

januar 2016 - december. 2018

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

Projektet havde til formål at undersøge igennem hvilke mekanismer arbejdsrelaterede negative sociale relationer (NSR) udvikler sig prospektivt og fører til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tidl...

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

Se alle
Publikationer
2019

Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Physical and psychosocial work environmental risk factors for back injury among healthcare workers: Prospective cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Contribution of income and job strain to the association between education and cardiovascular disease in 1.6 million Danish employees [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2017

Reasons for using workplace wellness services

Tidsskriftartikel

2016

Does employee participation in workplace health promotion depend on the working environment? A cross-sectional study of Danish workers

Tidsskriftartikel

2015

Does workplace health promotion in Denmark reach relevant target groups?

Tidsskriftartikel

2014

The relationship between self-efficacy and help evasion

Tidsskriftartikel

2014

Help preferences among employees who wish to change health behaviors

Tidsskriftartikel

2013

Why do people with suboptimal health avoid health promotion at work?

Tidsskriftartikel

2013

Distribution of subjective health complaints, and their association with register based sickness absence in the Danish working population

Tidsskriftartikel

Se alle