Ann Dyreborg Larsen

Ann Dyreborg Larsen
Seniorforsker
cand.scient.san.publ., ph.d.
3916 5477
adl@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat i forskningsområdet 'psykosocialt arbejdsmiljø'. I min nuværende stilling har jeg fokus på konsekvenserne af arbejdstid herunder natarbejde ved brug af registerdata.

Som epidemiolog interesserer jeg mig for helbredskonsekvenserne af de eksponeringer, vi er udsat for i vores arbejdsmiljø. Mine forcer og interesser ligger indenfor brugen af registre til at undersøge dette. Pt. arbejder jeg med forskellige former for arbejdstid, men har tidligere arbejdet med psykosociale belastninger og reproduktionsudfald.

De seneste par år har jeg haft fokus på effekter af natarbejde og lange arbejdstider på sygefravær, hjertesygdom og ulykker bl.a. ved brug af DAD (Dansk ArbejdstidsDatabase) samt AKU (ArbejdsKraftUndersøgelsen).

Projekter - Afsluttede

2023

Fast nat - ulykker og helbred ved fast nat

januar 2018 - juni. 2023

Hvad skal man gøre, når nogen medarbejdere ønsker fast natarbejde? Skal man følge anbefalingerne om at minimere fast natarbejde eller anbefalingerne om indflydelse på egen arbejdstid? I dette studie u...

2020

Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)

april 2015 - december. 2020

WOW er et nordisk projekt, hvor formålet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsnings...

2020

Natarbejde, kost og diabetes

januar 2018 - juli. 2020

I projektet undersøger forskerne hvordan natarbejde påvirker blodsukker.
Hvis du ønsker at deltage, kan du læse mere nederst i projektbeskrivelsen.

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstidens længde vores helbred? Og kommer unge med natarbejde oftere ud for ulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er disse spørgsmål, som forskerne undersøger i dette proj...

2018

Skiftearbejde og helbred

juli 2013 - december. 2018

Skiftearbejde er uundgåeligt i mange erhverv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan skiftearbejde tilrettelægges bedst muligt under hensyntagen til de ansattes helbred.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evi...

Se alle

Publikationer

2020

Length of weekly working hours

Bidrag til rapport

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00