Mette Korshøj Larsen

Mette Korshøj Larsen
Gæsteforsker
cand.scient.
3916 5453
mkl@nfa.dk

Projekter - Afsluttede

2019

Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?

januar 2017 - december. 2019

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvorvidt løftearbejde på længere sigt påvirker ens blodtryk og dermed risikoen for hjertekarsygdom og vil desuden bidrage med viden, der kan bruges til at udarbe...

2019

Arbejdsevne, belastning og kapacitet

marts 2018 - december. 2019

2019

Siddetid og MSB

april 2015 - januar. 2019

Et prospektivt kohortestudie med objektive målinger af siddetid over flere døgn og månedlige målinger af lænderygbesvær.

2015

Fysiske arbejdskrav og fitness (PhD)

januar 2010 - juni. 2015

Rengøringsassistenter går så meget i løbet af en arbejdsdag, at de til fulde opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. Alligevel har de en uforklarlig lav fitness og en overhyppigh...

Se alle

Publikationer

Se alle