MRSA smitteveje og forebyggelse

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2016 til 31. januar 2019
Projektet skal indhente viden, så det er muligt at vurdere, hvornår ansatte bør beskytte sig mod udsættelse for MRSA i arbejdsmiljøet.
Formål
Formålet med projektet er at: 
• undersøge forskellige metoder til at måle eksponering for luftbåren MRSA
• undersøge, hvor længe MRSA kan overleve i støv
• undersøge udsættelsen for MRSA under forskellige arbejdsprocesser.

Baggrund
Mange svinebrug i Danmark er smittede med methicillin-resistent Staphylococcus aureus (husdyr-MRSA). Husdyr-MRSA er primært et arbejdsmiljøproblem og arbejde med levende svin betragtes i dag som den vigtigste risikofaktor for at blive smittet med husdyr-MRSA. Ansatte og andre, der arbejder eller i forbindelse med arbejde besøger stalde, kan blive udsat for husdyr-MRSA ved kontakt med svinene og sandsynligvis også via luften i staldene.

MRSA er fundet i luften i svinestalde, men man ved ikke om eksponeringsniveauet for luftbåren MRSA afhænger af hvilke arbejdsprocesser der udføres. Det er velkendt, at der i luften i svinestalde kan forekomme høje koncentrationer af støv, men vi ved ikke, om der er en sammenhæng mellem støv og MRSA-koncentration.

For at kunne vurdere risikoen for smitte ved at opholde sig og arbejde i svinestalde med MRSA-smittede besætninger er det vigtigt at: 
• have pålidelige oplysninger om koncentrationen af MRSA i luften
• kende levetiden og dermed varigheden af smitterisikoen for MRSA.

For at kunne beskytte medarbejdere mod smittefare er det også vigtigt at kende påvirkningen for MRSA ved de forskellige arbejdsprocesser, som de ansatte udfører i svinestalde.

Mål
Målet med projektet er at øge den eksisterende viden om hvordan man skal måle luftbåren MRSA, overlevelse af MRSA i støv, og eksponering for luftbåren MRSA under forskellige arbejdsprocesser. Målet er således at opnå viden om, hvornår ansatte bør beskytte sig mod udsættelse for MRSA i arbejdsmiljøet.

Finansieret af
Arbejdstilsynet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater