Ikke høreskadende støj og mental træthed

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2008 til 01. januar 2012
I projektet undersøgtes sammenhængen mellem akustiske forhold (efterklangtid) og folkeskolelæreres trivsel.
Formål
Formålet med projektet var at undersøge udviklingen af mental træthed hos lærere i folkeskolen henover en arbejdsdag og gennem en arbejdsuge. Hypotesen er, at baggrundsstøj, dårlig akustik i undervisningslokalerne og aldersbetinget hørenedsættelse bidrager til øget træthed.

Baggrund
Viden om den relative betydning af hver af de tre faktorer akustik, hørelse og psykosociale forhold set isoleret har stor praktisk betydning for arbejdsmiljøet, idet denne viden skaber en platform for at kunne udvikle en effektiv forebyggelse af mental træthed i kommunikationskrævende erhverv (fx undervisning). Hvis de akustiske forhold viser sig at have stor betydning, kan det efterfølgende være relevant at undersøge effekten af forskellige akustiske løsninger. Hvis de psykosociale forhold derimod viser sig at være den væsentligste årsag til mental træthed, kan kostbare akustiske løsninger være overflødige. Hvis selv en moderat svækkelse af hørelsen viser sig af have væsentlig betydning for udvikling af mental træthed blandt folkeskolelærere, kan det derfor være relevant at overveje praktiske metoder til at tage højde for denne form for reduceret funktionsevne i arbejdet.

I projektet er folkeskolelærere valgt som eksempel på et kommunikationskrævende erhverv. Projektet er imidlertid også relevant for andre undervisere samt for en række andre erhverv, der er kommunikationskrævende, fx arbejde i daginstitutioner, storrumskontorer etc.

Finansiering
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Akustik Aps

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00