Evaluering af SOA III i sygefraværsinitiativet

Igangværende - Projektperiode 01. april 2022 til 31. marts 2025
Projektet har fokus på at skabe mere viden om, hvordan for højt sygefravær kan forebygges på arbejdspladsen gennem en systematisk indsats. I projektet evalueres en række indsatser mod for højt sygefravær, som er sat i gang på offentlige arbejdspladser. Indsatserne har alle til fælles, at de er bygget over den samme systematiske model ('Indsatsmodellen') for at reducere sygefravær. For yderligere af afdække eventuelle videnshuller vedrørende denne indsatsmodel, gennemføres en gennemgang af litteraturen på området.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00