Evaluering af initiativ med supplerende dialog og vejledning

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2020 til 31. oktober 2023
Projektet er en evaluering af et forsøg gennemført af arbejdstilsynet om øget dialog og vejledning i forbindelse med at der afgives påbud til arbejdspladser.
Formålet med projektet er at gennemføre en forskningsfaglig evaluering af ”dialog og vejledning” (D&V) -en indsats med øget dialog og vejledning i forbindelse med påbud, som AT gennemfører som pilot-projekt i 2020-21 og siden som randomiseret forsøg i 2021-22. Hoveddelen af indsatsen består i, at arbejdspladser, der ved et tilsynsbesøg modtager et materielt påbud med frist eller et strakspåbud, randomiseres til enten at blive tilbudt ekstra dialog og vejledning eller indgå i en sammenligningsgruppe. Dialogen og vejledningen foregår ved et senere supplerende møde, der enten holdes telefonisk eller ved et virksomhedsbesøg. Projektet indeholder en formativ evaluering af pilotfasen, en proces- og effektevaluering af indsatsfasen og efterfølgende analyse og afrapportering af D&V’s effekt og virkningsmekanismer samt videnskabelig publicering omkring resultaterne.
Projektet er finansieret af Arbejdstilsynet

Interviewinformation til virksomheder: https://nfa.dk/dialogvirk (kopier link)

Interviewinformation til tilsynsførende: https://nfa.dk/dialogtilsyn (kopier link)


Læs mere om tiltaget med D&V på Arbejdstilsynets hjemmeside: 

https://at.dk/tilsyn/arbejdstilsynets-reaktioner-ved-et-tilsyn/tilbud-om-dialog-og-vejledning/ 

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00