MRSA i arbejdsmiljøet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2015 til 31. januar 2020
Dette projekt skal bidrage til forebygge spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet.
Baggrund for projekt 1
Smitte med MRSA (Methicilin Resistente Staphylococcus aureus) er et sundhedsproblem, der er kendt fra såvel husdyrproduktion som i sygehusvæsenet. 
En særlig type MRSA (CC398), kaldet husdyr-MRSA, er udbredt i svin, bl.a. i Danmark og der er mistanke om, at smitte derfra kan brede sig til bl.a. hospitaler via ansatte som har tilknytning til svinebrug. 
Det er uvist, hvor udbredt bærertilstand for MRSA CC398 er blandt sygehusansatte, og om en eventuel smitte kan spores tilbage til svinestalde.  

Mål
Målet er, at projektets resultater kan bidrage til forebyggelse af spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet. 
Baggrund for projekt 2 og 3
Mange svinebrug i Danmark er smittede med methicillin-resistent Staphylococcus aureus (husdyr-MRSA). Husdyr-MRSA er primært et arbejdsmiljøproblem og arbejde med levende svin betragtes i dag som den vigtigste risikofaktor for at blive smittet med husdyr-MRSA. 
Ansatte og andre, der arbejder eller i forbindelse med arbejde besøger stalde, kan blive udsat for husdyr-MRSA ved kontakt med svinene og sandsynligvis også via luften i staldene. 
Mål
At opnå viden om luftbårent MRSA er en smittevej for MRSA.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00