Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2019
Projektet vil bidrage med ny viden om, hvorvidt løftearbejde på længere sigt påvirker ens blodtryk og dermed risikoen for hjertekarsygdom og vil desuden bidrage med viden, der kan bruges til at udarbejde anbefalinger til virksomheder og medarbejdere, der kan reducere den eventuelle risiko.
Formål
Formålet er at undersøge om dagligt løftearbejde har langsigtede effekter på blodtrykket.
Baggrund
Et enkelt løft vil umiddelbart øge ens blodtryk. Det er velkendt og helt normalt. Derimod ved vi ikke, om medarbejdere, som har meget løftearbejde, også har en længerevarende effekt i form af et forhøjet blodtryk og dermed også en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

I Danmark er der er stor forskel i hyppigheden af hjertekarsygdom hos forskellige jobgrupper, hvilket bl.a. kan skyldes faktorer i arbejdsmiljøet, sociale forhold, genetik eller livsstil, men ellers ved man ikke meget om, hvad der kan bidrage til at øge risikoen for hjertekarsygdom. Løftearbejde kan måske være en afgørende faktor.

I idrætten er der udarbejdet anbefalinger og maksimale grænser for byrden af løft. Til sammenligning eksisterer der ingen anbefalinger i forhold til almindeligt løftearbejde og en eventuelt risiko for hjertekarsygdom.

Af den grund er det nødvendigt med mere viden om, hvorvidt der er langtidseffekter af dagligt løftearbejde på blodtrykket, da det har betydning for mange erhvervsaktive i Danmark. En sådan viden vil kunne biddrage til at forbedre den generelle forebyggelse af hjertekarsygdomme og medvirke til, at løftearbejdet kan tilrettelægges og udføres bedst muligt.

Mål
Målet med dette projekt er at bidrage med ny viden om, hvorvidt løftearbejde på længere sigt påvirker ens blodtryk og dermed risikoen for hjertekarsygdom. Projektet vil desuden bidrage med viden til udarbejdelse af anbefalinger til virksomheder og medarbejdere med det formål at reducere risikoen for hjertekarsygdom blandt medarbejdere med løftearbejde.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
1. Januar 2017 til 31. December 2019

Projektleder
Mette Korshøj

Kontakperson
Mette Korshøj

Samarbejdspartnere
- Niels Wiinberg, Afsnitsansvarlig Overlæge, Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling Frederiksberg Hospital.
- Eva Prescott, Klinisk Professor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital.
- Peter Schnohr, Speciallæge i kardiologi og intern medicin og leder af Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital.
- Jacob Louis Marott, Statistiker Østerbroundersøgelsen.
- Els Clays, Assistant Professor, Ghent University, Department of Public Health.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mette Korshøj Larsen

Gæsteforsker

3916 5453

mkl@nfa.dk

Se Mette Korshøj Larsen's profil